Cio Nedir?

İÇİNDEKİLER

Günümüzde şirketlerin artan büyüklükleri karşısında farklı dallarda uzman olan çalışanların istihdam edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Böylece her bir iş dalının ayrı bir sorumlusu olacağından işlerin yürütülmesindeki sürecin karmaşıklığı bertaraf edilerek verimlilik arttırılmış olacaktır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte teknolojinin takip edilmesi yalnızca bireyler için değil şirketler için de oldukça önemlidir. Bu sebeple CIO unvanına çalışma hayatında sıkça rastlanmaya başlanmıştır. İngilizce açılımı Chief Information Officer olan CIO’nun Türkçe karşılığı Bilgi Sistemleri Grubu Başkanıdır. CIO şirketin teknolojik girişimlerinde ve strateji oluşturulmasında görev alır.

CIO Nedir?

Chief Information Officer yani Bilişim Kurulu Başkanı büyük ölçekli şirketlerde bilgi teknolojileri ile bilgisayar sistemlerinden sorumlu olarak görev alır. Konumu gereği teknoloji direktörlüğünden, Bilgi Teknolojileri (BT) yöneticiliğinden daha üst düzeydedir. CIO bilgi teknolojilerine hakim olmalı, her gelişmeyi yakından takip ederek uygulayabilir seviyede olmalıdır. Güncel bilgi teknolojilerine uyumlu olarak iş stratejisi belirlemekle görevlidir. Hem teknik hem de yönetsel alanlarda yetkin olmalıdır.

CIO şirketin yeni teknolojik gelişmelerle uyum içersinde faaliyette bulunmasını sağlayarak iş süreçlerini bu prensip dâhilinde düzenler. Küçük ölçekli şirketlerde CIO yerini CTO olarak adlandırılan Teknolojiden Sorumlu Başkana bırakır. 

CIO ihtiyaç duyulan bilgisayar sisteminin kurularak sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda hedefler koyar, strateji belirler. 1980’li yıllarda teknik kapsamlı bir iş olarak görülen bilişim değişen koşullar sonucunda günümüzde oldukça kritik bir öneme sahip olmuştur. Bilişim teknolojisine önem veren ve bünyesinde CIO istihdam eden bir şirketin rakipleri arasındaki rekabet gücü artar. 

CIO’lar idari olarak CEO’ya raporlamada bulunur ve yönetim kurulunda da yer alır. Görevi gereği hem çalışanları hem de yönetim kurulunu oluşturan idari kadroyu bilişim teknolojileri hususunda bilgilendirmek, yeni fırsatları takip etmek ve BT alanındaki risklere karşı önlem almakla yükümlüdür. 

CIO’nun Görevleri Nelerdir?

 • Şirket içindeki Bilgi Teknolojileri yani IT operasyonlarının aksamadan yürütülmesinden sorumludur.
 • İş süreçlerinin teknolojik gelişmelerden yararlanılarak verimli olmasını amaçlar.
 • Şirket içindeki bilgi teknolojisi kullanıcıları üzerine odaklanarak çalışır.
 • IT altyapısının şirket karlılığını arttırıcı yönde gelişmesini sağlar ve stratejiler belirler.
 • Şirketin gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahip olmasını sağlar. 
 • Bilgi işlem ve bilgi teknolojileri departmanını denetler ve bu departmandaki çalışanların koordinasyon içerisinde çalışması için gereken ortamı hazırlar.
 • Yönetim kuruluna düzenli aralıklarla raporlamada bulunur. 
 • En gelişmiş teknolojik gelişmeleri takip ederek şirketin entegrasyonunu sağlar.
 •  

CIO İle CTO’nun Farkları Nedir?

 • CIO Bilişim Kurulu Başkanıdır, CTO ise Teknolojiden Sorumlu Başkandır. 
 • CIO teknolojik altyapının idaresinde, CTO ise teknoloji mimarlığında görev alır. 
 • CIO kurumdaki IT operasyonlarından sorumluyken CTO mühendislik grubundan sorumludur.
 • CIO şirkette iç müşteri olarak adlandırılan bilgisayar kullanıcısı ve birimlere yönelik, CTO ise dış müşteri olarak sınıflandırılan alıcılara yönelik çalışır. 
 • CIO iş süreçlerinin teknolojik imkânlarla hızlandırılmasını sağlar, CTO ise teknolojik imkânları kullanarak ürün teklifi geliştirir. 
 • CIO IT altyapısını iş önceliklerine göre düzenler, CTO ise ürün mimarisini iş önceliklerine göre düzenler.

CIO’lar en Çok Hangi Sektörlerde İstihdam Edilir?

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre 1000 adet şirketin %30’unda CIO pozisyonu bulunmaktadır. CIO’lar özelikle bankacılık, finans ve telekomünikasyon sektöründe istihdam edilir. Gelişen bilişim teknolojilerinin gerisinde kalmak istemeyen, verimlilik ve teknoloji odaklı şirketlerin yoğun olarak tercih ettiği bir çalışan türüdür. CIO’lar kariyer yolunda ilerledikçe değişimden sorumlu yönetici, süreç yöneticisi ve genel müdürlük gibi üst düzeydeki konumlara ulaşabilir. 20 yıl öncesine kadar pek çok genel müdürün esas uzmanlık alanı finanstır. Gelecek yıllar içerisinde de esas uzmanlık alanı CIO’luk olan kişilerin genel müdür konumunda olacağı görülecektir.

CIO Olmak İçin Gereken Nitelikler Nelerdir?

CIO olmak için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. İşverenler CIO adayının bilgi teknolojileri yönetiminde en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmasını bekler. Ayrıca şirket karlılığının artması pek çok işveren teknik bilgiyi finans bilgisiyle destekleyebilen adayları öncelikli olarak tercih etmektedir. Bu durum da pek çok CIO adayının MBA yapmasına neden olmaktadır. 

Bir CIO’da işverenlerin aradığı temel özellikler ise şu şekildedir:

 • Bilişim teknolojilerine uygulayabilecek seviyede hakim olmak.
 • Güncel teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek ve kendini sürekli geliştirmek.
 • Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek.
 • Askerlik vazifesini tamamlamış olmak.
 • Çok yönlü bakış açısına sahip olabilmek.
 • Ast ve üst ilişkisini idare edebilecek şekilde yöneticilik vasfına sahip olmak.
 • Yoğun ve esnek çalışma saatlerine karşı dayanıklı olmak.
 • Krizlerle başa çıkabilecek soğukkanlılıkta olmak.
 • Planlama ve strateji oluşturma yeteneğine sahip olmak.
 • Proje yönetimine ve yazılım geliştirilmesine liderlik edebilmek.
 • Teknolojik değişimi şirket içerisinde başarıyla yönetmek.

Çalışma Hayatında CIO’ları Bekleyen Zorluklar Nelerdir?

 • Siber Güvenlik Endişeleri: Gelişen teknolojiyle birlikte siber saldırı araçları pek çok kişinin kolayca erişebileceği düzeydedir. Bu da yapılan siber saldırıların yoğunluğunu arttırır. Bunun bir gereği olarak siber güvenlik CIO’ların birinci odağı olmalıdır. Siber saldırıların engellenmesi için güçlü güvenlik kalkanlarının oluşturulması ve tüm şirket genelinde uygulanması CIO tarafından yönetilmelidir. 
 • Yapay Zekâ: Teknolojik gelişmeler beraberinde yapay zeka kullanımını da getirmektedir. Bu durum yapay zekaya hakim, veri analizinde uzmanlaşmış kişilerin istihdam edilmesi ihtiyacını doğurur. CIO’lar yönettikleri ekibi bu yönde revize ederek genişletmekle yükümlüdür.
 • Yeni Nesil Çalışanlara Uyum Sağlamak: Yeni jenerasyondan kişiler ileri yaştakilere kıyasla teknolojik gelişmelere daha hâkimdir. Bu nedenle yeni nesil çalışanların en güncel teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cihazların temin edilmesi CIO’nun bir yükümlülüğüdür.
 • Dijital Dönüşüm: Son teknolojik gelişmelerle uyumlu bir şekilde şirkette gereken dönüşüm sürecinin yönetilmesi CIO’nun esas görevleri arasındadır. 
 • Otomasyon: Rutin olarak yürütülen işlerin haricinde CIO’lardan şirkete katma değer yaratacak, yaratıcılıklarını gösterebilecekleri iş süreçlerinin üretilmesi beklenmektedir.

Ayşe Yeren
Ayşe Yeren
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...