Edge Computing Nedir?

İÇİNDEKİLER

Edge Computing, akıllı uygulamalar için gelecek zamanda yoğun olarak kullanılacak bir tür uçta hesaplama yöntemidir. Bilgi teknolojisi mimarisi olan Edge Computing, merkez ağa bağlanan aygıt sayısınca organize edilir. Uygulamanın türüne bağlı olarak Edge Computing sisteminde veriler zamana duyarlı olarak yer alır. Bu veriler yakın lokasyonlarda yer alan diğer sunuculara kolayca aktarılabilir. Burada müşteriye en yakın olan sunucular tercih edilir. Daha büyük ya da küçük veriler, geçmişe dair analizler ya da uzun kapsamlı depolamalar, buluta yönlendirilir. 

Edge Computing ile beraber uygulamalara ait temel veriler çok fazla düğümden mantısal uç noktala taşıyabilir. Bulut bilişim olarak adlandırılan sistemi optimize eder. Bu sistemi optimize eden çok daha farklı yöntemler de olabilir. Bulut bilişim Edge Computing ile bulut mimarisine evirilir diyebiliriz.  

Geleceğin Teknolojisi: Edge Computing

Edge Computing’in özellikle bilgi teknolojileri açısından yakın gelecekte ciddi bir rol üstlenmesi bekleniyor. Edge Computing İngilizcede uçta hesaplama olarak geçiyor. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda kullandığımız uygulamalar, var olan verilerini oldukça uzakta yer alan buluta ulaştırmak zorunda kalıyor. Aynı şekilde bu uzun yolculuktan verilerin geri dönmesi bekleniyor. Edge Computing bu zaman kaybının önüne geçiyor. Hesaplama konusundaki gücünü ağların en uç kısımlarına dahi taşıyabilen Edge Computing bu anlamda ciddi bir rahatlama getiriyor. 

Özellikle yüksek hacme sahip ham verileri taşımak ağ kaynakları açısından ciddi bir yük teşkil edebiliyor. Oysa verileri doğrudan kendi kaynaklarına yakın yerlerde işlemek verimlilik açısından son derece doğrudur. Mesela araç motorunun yağ düzeyiyle alakalı olarak verileri daima yayınlamaktansa özet verileri uzak sunuculara belli aralıklarla gönderir. Akıllı termostatlar sıcaklıkla ilgili veriler normalin dışında taştığında veri taşır. Kameralarda piksel değişimleri oluştuğunda aynı şekilde veri gönderir. Bütün bunlar hareket değişimlerine işaret eder. Edge Computing konum açısından dağınık kullanıcı kitlesine sahip olan şirketler için oldukça önemlidir. 

Edge Computing’in Eksileri 

Edge Computing bütün bu olumlu yönlerine rağmen güvenlik açısından belli riskler doğurabiliyor. Mimarinin dağıtılmış olması vektör sayısında da bir artış getiriyor. Sistemde ayrıca bazı güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor. Diğer yandan ise lisanslama, özellikle maliyet açısından kullanıcıları bir nebze zorlayabilir. Çünkü her ek işlev ayrı ayrı lisanslanıyor ve bu da doğal olarak maliyetlerin yükselmesine yol açıyor. 

Edge Computing’in Sunduğu Avantajları

Edge Computing, kaynak kullanımlarını önemli ölçüde optimize ettiği için klasik mimarinin ötesinde avantajlar getirir. Her şeyden önce ilgili cihazlarda kullanılmakta olan işlemciler görece daha kısık güç ihtiyacıyla daha verimli donanım güvenliğini temin eder. Örnek vermek gerekirse trafik ışıklarında güç üretim alanlarında edge herhangi bir parçanın arıza yaşamasını önlemek maksadıyla trafiği yeniden organize eder, üretimi optimize eder. 

Bu sayede üründen kaynaklı olası kusurları tespit etmek amacıyla akışa dair verileri hızlı bir şekilde yakalar. Eğer söz konusu veri analizleri herhangi bir ağın Edge’inde gerçekleşiyorsa bu “Edge Analytics” olarak geçer. Buna rağmen bulut bilişimin yerine kullanılmaz ya da doğrudan onun yerini alamaz. Edge Computing uç kısımlardan buluta veri işlemeyi amaçlar. Bu da “Sis Bilişim” olarak da adlandırılan bir sistemdir. Edge Computing aygıt kaynaklarından yararlanır ve bu nedenle ağ merkezine daimi olarak bağlanmak zorunda kalmaz. 

Düşük Bekleme Toleranslarında Tercih Ediliyor

Kent güvenliği ya da çabuk kimlik tanımlama gibi zaman açısından son derece kritik süreçlerde bu teknoloji rahatlıkla kullanılabilir. Bu noktada bekleme toleranslarının çok düşük olduğu iş kollarına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Örneğin borsadaki işlemlerde bekleme toleransı son derece düşüktür. Maden ocaklarında aynı şekilde güvenlik açısından bekleme toleransları aynı şekilde düşüktür. Bu tip hayati durumlarda bekleme süresini düşürmek ve daha hızlı reaksiyon vermek adına risk minimize edilir. 

Edge Computing Her Yerde

Günümüzde pek çok uygulama uçta hesaplama olarak da bilinen Edge Computing teknolojisinden yararlanabilir. Sanal gerçeklik uygulamalarından lokasyon odaklı uygulamalara dek pek çok hizmeti bu kapsamda değerlendirebiliriz. Daha somut örnekler vermek gerekirse rüzgar türbinlerinde, acil durumlara karşı uyarılar içeren hizmetlerde, akıllı park sistemlerinde, otomobil şerit değişimlerinde Edge Computing sisteminin ayrıcalıklarından yararlanılabilir. Edge Computing’ten daha verimli şekilde faydalanmak adına çeşitli kurumlar güçlerini yavaş yavaş birleştirmeye başlıyor. IETF ya da Açık Uç Hesaplama Oluşumu, bu topluluklar arasında en popüler olanlarıdır.


Ayşe Yeren
Ayşe Yeren
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...