ERP nedir?

İÇİNDEKİLER

ERP, kurumsal kaynak planlama anlamına gelir ve ingilizcede "Enterprise Resource Planning" kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İsminden de anlaşılacağı üzere, bir işletmeye ait tüm kaynakların, tek bir veritabanı üzerinde çalışan bir yazılım ile, bütünleşik bir yaklaşımla ve entegre bir biçimde yönetilmesi anlamına gelir. Tüm kaynakların bütünleşik bir biçimde kullanımı, işletmeye ciddi anlamda verimlilik ve tutarlılık sağlar.

ERP yazılımları bir çok temel modül ve o modüllere ait ek modüllerden oluşur. Bu temel modüller, satış, muhasebe, finans, üretim, stok, insan kaynakları, satın alma, kalite kontrol, teknik servis, bakım onarım gibi temel modülleri içermektedir. Çoğu ERP yazılımı, sektörlere özel olarak bu temel modülleri özelleştirir ve sektörel ERP çözümleri haline getirir.

ERP firmalara ne fayda sağlar?

Büyümek sadece dev şirketler için değil; gelecek hedefleri olan her ölçekte kurum için önem taşıyor. ERP projeleri bu nedenle sadece büyük ölçekli kuruluşlar için değil, KOBİ'ler için de hızlı ve gerçekleştirilebilir faydalar sağlıyor. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmak mümkün oluyor. Aile şirketlerinin ikinci nesle geçişte bir ERP projesiyle yola çıkması; yeni yöneticilerin şirket hakkında çok daha kapsamlı ve güncel bilgi sahibi olmalarını sağlarken, süreçleri insan hatasından arındırarak standartlaştırıyor. 

Başarıyla tamamlanan bir ERP projesinin işletmelere sağladığı somut kazanımlar şöyle sıralanıyor:

Daha düşük maliyet

Login ERP gibi sizin süreçlerinize özgü geliştirmeler yapabilen bir çözüm ortağıyla çalıştığınızda, işinize entegre edeceğiniz yazılım ve uygulamalar sayesinde müşteri beklentilerini öngörebilir, stok bilgilerine çok daha hızlı ve kapsamlı biçimde ulaşabilirsiniz. ERP yazılımının işletmenize kazandıracağı stok üzerinde daha çabuk aksiyon alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışır, maliyetlerinizi kayda değer oranda düşürürsünüz.

Daha yüksek müşteri memnuniyeti

ERP ile iş süreçleriniz insana bağlı pek çok hatadan ayıklanır. Yanlış kesilen faturalar, hatalı teslimatlar, üretimde ortaya çıkan aksaklıklar iyi bir ERP projesiyle ortadan kaldırılır. Üretim hattından müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hataya yer kalmaz. Böylelikle müşterilerinizin ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve etkili biçimde yanıt verir, müşteri memnuniyetini ve marka değerini artırırsınız. 

Daha hızlı raporlar

Firmalar için rapor oluşturmak, bir çalışanın belki de bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Oysa tüm iş süreçlerinin ERP ile dijitalleştirilmesi sonucunda, merkezi bir veri tabanında raporlamaya hazır bekleyen veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler mertebesinde rapor almak mümkün hale gelir. Bu sayede hem çalışanlar hem de yöneticiler rapor hazırlamaya değil, şirketi büyütecek ve satışları artıracak iş fikirleri geliştirmeye yönelebilir.

Daha fazla üretkenlik

ERP yazılımları verimliliğin yanı sıra, her bir çalışanın şirkete kattığı değeri de artıracak fonksiyonlarla üretkenliğe destek olur. Özellikle büyüme aşamasında farklı departmanlar oluşturan firmalar, şirket hedeflerinin her zaman tüm çalışanları motive edecek şekilde şeffaf ve anlaşılır şekilde sunulmasını ERP uygulamalarıyla sağlayabilirler. ERP yetkinliği kazanan çalışanların şirkete bağlılığı ve üretkenliği artış gösterir.

Daha etkili yönetim

Hızlı raporlar ve daha verimli İK süreçleri; yönetim kademesinin de daha etkili ve anlık kararlar alabilmesinin önünü açar. Örneğin aile şirketlerinde ikinci neslin devralma sürecinin bir ERP projesiyle gerçekleştirilmesi; hem mevcut hem de yeni yöneticilerin tüm süreçleri dijital bir perspektiften görmesine ve sahip oldukları veriyi anlamlı bilgi olarak kullanabilmelerine imkan tanır.

MRP ve ERP arasındaki farklar nelerdir?

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) işletmelerin üretim ve kaynaklarını planlamak ve yönetmek için kullanılan iki farklı sistemdir. MRP, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin ihtiyaç duyulan miktarını ve zamanını hesaplamak için kullanılan bir sistemdir. ERP ise işletmelerin tüm departmanlarını ve süreçlerini kapsayan, daha kapsamlı bir sistemdir.

MRP ve ERP arasındaki temel farklar şunlardır:

  • MRP, üretim sürecine odaklanırken, ERP işletmelerin tüm departmanlarını ve süreçlerini kapsar.
  • MRP, malzemelerin ihtiyaç duyulan miktarını ve zamanını hesaplamak için kullanılırken, ERP işletmelerin iş süreçlerini yönetmek için kullanılır.
  • MRP, daha basit ve daha az karmaşık bir sistemdir, ERP ise daha karmaşık ve kapsamlı bir sistemdir.

MRP, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir sistemdir. ERP ise büyük ölçekli işletmeler için daha uygun bir sistemdir.

Özetle, MRP ve ERP arasındaki temel fark, MRP'nin üretim sürecine odaklanırken, ERP'nin işletmelerin tüm departmanlarını ve süreçlerini kapsamasıdır.


Volkan İnanç
Volkan İnanç
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...