Generative AI Nedir?

İÇİNDEKİLER

Generative AI Nedir?

Generative AI (Generative Artificial Intelligence), yapay zeka alanında bir alt dal olarak öne çıkar ve bilgisayar sistemlerinin kendi başına yeni, orijinal içerikler oluşturma yeteneğini ifade eder. Bu teknoloji, genellikle derin öğrenme algoritmalarını ve özel olarak tasarlanmış modelleme yaklaşımlarını içerir. Generative AI, öğrenme süreçleriyle veri setlerinden desenleri çıkarabilir ve bu desenleri kullanarak metin, görüntü, ses ve diğer türlerde içerik üretebilir.

Generative AI'nın temelinde Generative Adversarial Networks (GANs) gibi modeller bulunur. GAN'lar, iki ağın rekabet etmesi yoluyla öğrenme sürecini optimize eder. Bir taraf, gerçek veri setlerini temsil etmeye çalışırken diğer taraf, bu verilere benzeyen ancak gerçekte olmayan veri setleri üretmeye çalışır. Bu rekabet, modelin giderek daha karmaşık ve gerçekçi içerikler üretmesini sağlar.

Generative AI, metin oluşturmadan resim sentezi ve hatta müzik besteleme gibi birçok alanda uygulama bulur. Bu teknoloji, sanat, eğlence, yaratıcı endüstriler ve daha birçok alanda inovasyon sağlamak için hızla gelişmekte olan bir alanı temsil eder.

Generative AI ile AI (Yapay zeka) farkı

Generative AI ve yapay zeka (AI), birbirinden farklı ancak birbiriyle ilişkili kavramlardır. Yapay zeka genel bir terim olup, bilgisayar sistemlerine insan benzeri zeka kazandırmayı amaçlar. Yapay zeka, makine öğrenimi, uzman sistemler ve doğal dil işleme gibi alt alanları içerir, amacı genellikle belirli görevleri insan benzeri bir şekilde gerçekleştirmektir.

Öte yandan, Generative AI, özellikle bilgisayar sistemlerinin yeni ve özgün içerikler üretme yeteneğine odaklanan bir alt kategoridir. GAN'lar gibi algoritmalar kullanarak, Generative AI öğrenilen modeller aracılığıyla resimler, metinler, müzikler gibi çeşitli içerikleri yaratabilir. Yani, Generative AI, yapay zeka içindeki özel bir yetenekle, öğrenilen kalıpları kullanarak yaratıcılığı simüle eder.

Kısacası, yapay zeka genel bir kavramken, Generative AI daha spesifik bir alt alanı temsil eder ve özellikle yaratıcı içerik üretme kapasitesine vurgu yapar. Yapay zeka geniş bir konsept olup, Generative AI, yapay zekanın belirli bir yeteneğini ifade eder.

Generative AI'nın temel ilkeleri

Generative AI'nın çalışma prensipleri, teknolojinin temelinde yatan konseptleri içerir. Bu alt başlık altında, Generative AI'nın nasıl öğrendiği, veri setlerini nasıl analiz ettiği ve yeni içerikleri nasıl ürettiği gibi temel ilkeleri anlatarak konuyu detaylandıracağız.

1. Veri Setleri Üzerinden Öğrenme

Generative AI, büyük miktarda çeşitli veri setlerini analiz ederek öğrenir. Bu veri setleri, modelin gerçek dünya konularını ve bağlamlarını anlamasına yardımcı olur.

2. Generative Adversarial Networks (GANs)

Generative AI'nın temelinde GANs gibi modeller bulunur. Bu modeller, birbirleriyle rekabet eden iki ağın işbirliği ile yeni içerikler üretebilir. GANs, öğrenme süreçlerini optimize etmek ve daha gerçekçi sonuçlar elde etmek için kullanılır.

3. Derin Öğrenme Algoritmaları

Generative AI, derin öğrenme algoritmalarını kullanarak karmaşık desenleri ve ilişkileri öğrenir. Bu algoritmalar, modelin karmaşık görevleri gerçekleştirmesine ve yüksek kaliteli içerikler üretmesine olanak tanır.

Generative AI teknolojileri

Generative AI'nın teknolojik uygulamaları giderek genişlemektedir. Bu alt başlık altında, Generative AI'nın metin, görüntü, ses ve diğer alanlardaki teknolojik uygulamalarını inceleyeceğiz.

Metin üretimi ve dil modelleri

Generative AI, dil modelleri aracılığıyla anlamlı metinler oluşturabilir. Bu, yaratıcı yazım, hikaye anlatımı ve içerik oluşturma gibi birçok uygulamayı içerir. Dil modelleri, bir cümle içindeki her kelimenin olasılığını tahmin ederek çalışır. Önceki kelime veya kelimeleri kullanarak bir sonraki kelimenin ne olabileceğini tahmin ederler. Bu şekilde, bir cümle veya metin oluştururken dilin gramatik kurallarına ve öğrendikleri kelime ilişkilerine uygun metinler üretebilirler.

Metin Üretimi ve AI: Metin üretimi, yapay zeka (AI) ile bilgisayar sistemlerinin insan benzeri yazılı içerikler oluşturmasını ifade eder. Bu alandaki en yaygın uygulamalardan biri dil modelleri kullanılarak metin oluşturmaktır.

Dil Modelleri: Dil modelleri, bir dilin yapısını anlamak, öğrenmek ve üretmek için tasarlanmış matematiksel modellerdir. Bu modeller, genellikle büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilir ve ardından öğrendikleri desenleri kullanarak yeni metinler oluşturabilirler.

Örnek dil modelleri

 • GPT (Generative Pre-trained Transformer): GPT3 ve GPT4, OpenAI tarafından geliştirilen büyük dil modelleridir. GPT3, 2020 yılında piyasaya sürülürken, GPT4, 2023 yılında piyasaya sürüldü. GPT3, 175 milyar parametreye sahip bir büyük dil modelidir. Metin ve koddan oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. GPT3, metin üretebilir, dilleri çevirebilir, farklı türde yaratıcı içerikler yazabilir ve sorularınızı bilgilendirici bir şekilde cevaplayabilir.

  GPT4, GPT3'ten daha büyük ve daha güçlü bir modeldir. 1.6 trilyon parametreye sahiptir ve metin ve koddan oluşan daha büyük bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. GPT4, GPT3'ün yapabildiği her şeyi yapabilir ve daha fazlasını yapabilir. Örneğin, daha yaratıcı ve bilgilendirici metin formatları üretebilir, daha karmaşık soruları yanıtlayabilir ve hatta görselleri de işleyebilir.

 • BARD (Bidirectional Encoder Representations from Transformers): BARD, anlamına gelen bir kısaltmadır. Transformer, bir tür derin öğrenme modeli olan bir doğal dil işleme modelidir. BARD, Google AI tarafından geliştirilen ve metin ve koddan oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş büyük bir dil modelidir. Metin üretebilir, dilleri çevirebilir, farklı türde yaratıcı içerikler yazabilir ve sorularınızı bilgilendirici bir şekilde cevaplayabilir.

Görüntü sentezi ve stil transferi

Görüntü sentezi, bilgisayar tarafından oluşturulan yeni görüntülerin oluşturulmasıdır. Bu, mevcut görüntülerin değiştirilmesi veya birleştirilmesi yoluyla veya tamamen yeni görüntüler oluşturmak için yapay zeka algoritmalarının kullanılması yoluyla yapılabilir.

Görüntü sentezi, çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, filmlerde ve televizyonda görsel efektler oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerde de kullanılabilir.

Stil transferi, bir görüntünün stilini başka bir görüntünün stiline dönüştürmektir. Örneğin, bir portre resminin stilini Van Gogh'un bir tablosunun stiline dönüştürmek için kullanılabilir.

Stil transferi, çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, sanat eserlerini yeniden yaratmak için kullanılabilir. Ayrıca, fotoğrafları daha estetik hale getirmek için de kullanılabilir.

Görüntü Sentezi için kullanılan bazı AI algoritmaları

 • Generative Adversarial Networks (GANs): GAN'lar, iki yapay zeka modeli kullanır. Bu modellerden biri, gerçek görüntüler oluşturmaya çalışır. Diğer model ise, oluşturulan görüntülerin gerçek olup olmadığını belirlemeye çalışır. Bu iki model, birbirini eğiterek, giderek daha gerçekçi görüntüler oluşturmayı öğrenir.
 • Variational Autoencoders (VAEs): VAEs, görüntülerden veri çıkarmak için kullanılan bir tür derin öğrenme modelidir. Bu veriler, daha sonra yeni görüntüler oluşturmak için kullanılabilir.
 • Neural Style Transfer: Neural Style Transfer, bir görüntünün stilini başka bir görüntünün stiline dönüştürmek için kullanılan bir algoritmadır. Bu algoritma, görüntülerin temel özelliklerini ve stil özelliklerini ayırt etmek için derin öğrenme kullanır.

Kullanım alanları

 • Filmlerde ve televizyonda görsel efektler oluşturmak: Görüntü sentezi ve stil transferi, filmlerde ve televizyonda görsel efektler oluşturmak için giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bu teknolojiler, fantastik yaratıklar, karmaşık ortamlar ve gerçekçi sahneler oluşturmak için kullanılabilir.
 • Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik: Görüntü sentezi ve stil transferi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerde de kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, kullanıcıların sanal dünyaları daha gerçekçi ve sürükleyici bir şekilde deneyimlemesine olanak tanır.
 • Sanat eserlerini yeniden yaratmak: Görüntü sentezi ve stil transferi, sanat eserlerini yeniden yaratmak için de kullanılabilir. Örneğin, bu teknolojiler, kaybolmuş veya hasar görmüş sanat eserlerini yeniden oluşturmak veya sanatçıların tarzını taklit etmek için kullanılabilir.
 • Fotoğrafları daha estetik hale getirmek: Görüntü sentezi ve stil transferi, fotoğrafları daha estetik hale getirmek için de kullanılabilir. Örneğin, bu teknolojiler, fotoğrafların renklerini, kontrastını veya kompozisyonunu iyileştirmek için kullanılabilir.

Bu teknolojilerin gelecekte daha da gelişmesi ve daha yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Bu teknolojiler, görsel efektler oluşturmak için yeni ve yaratıcı yollar sunmaya devam edecek.

Aşağıdaki resmi bir yapay zeka modelinin ürettiğini düşünebilir miydiniz?
generative AI

Müzik ve ses üretimi

Generative AI, müzik ve ses üretiminde de kullanılır. Orijinal müzik parçaları oluşturabilir ve farklı ses efektleri tasarlayabilir. Yapay zeka (AI), müzik ve ses üretiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu, müzik oluşturmak, sesleri düzenlemek ve ses efektleri oluşturmak için kullanılabilen çeşitli AI algoritmalarının geliştirilmesiyle mümkün olmuştur.

Sesleri düzenlemek için kullanılan bazı AI algoritmaları

 • Speech Recognition: Speech Recognition, konuşmayı metne dönüştürmek için kullanılan bir AI algoritmasıdır. Bu algoritmalar, ses efektleri oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, bir ses efekti olarak konuşmayı kullanarak, bir karakterin konuşmasını veya bir nesnenin çıkardığı sesi oluşturmak için kullanılabilir.
 • Speech Synthesis: Speech Synthesis, metni konuşmaya dönüştürmek için kullanılan bir AI algoritmasıdır. Bu algoritmalar, ses efektleri oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir ses efekti olarak konuşmayı kullanarak, bir karakterin konuşmasını veya bir nesnenin çıkardığı sesi oluşturmak için kullanılabilir.
 • Noise Reduction: Noise Reduction, gürültüyü azaltmak için kullanılan bir AI algoritmasıdır. Bu algoritmalar, ses efektleri oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir ses efekti olarak gürültüyü kullanarak, bir karakterin bulunduğu ortamı veya bir nesnenin çıkardığı sesi oluşturmak için kullanılabilir.

Ses efektleri oluşturmak için kullanılan bazı AI algoritmaları

 • Sound Synthesis: Sound Synthesis, sesleri oluşturmak için kullanılan bir AI algoritmasıdır. Bu algoritmalar, çeşitli ses efektleri oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, bir ses efekti olarak bir kuşun cıvıltısını, bir arabanın sesini veya bir patlamayı oluşturmak için kullanılabilir.
 • Audio Processing: Audio Processing, sesleri işlemek için kullanılan bir AI algoritmasıdır. Bu algoritmalar, ses efektleri oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir ses efekti olarak bir sesin hızını veya sesini değiştirmek için kullanılabilir.

Avantajlar

 • Daha yaratıcı müzik parçaları oluşturmak: AI, müzik parçalarının yapısını ve akışını öğrenmek için kullanılabilir. Bu, daha yaratıcı ve yenilikçi müzik parçaları oluşturmak için kullanılabilir.
 • Daha yüksek kaliteli ses efektleri oluşturmak: AI, gürültüyü azaltmak, sesleri işlemek ve yeni sesler oluşturmak için kullanılabilir. Bu, daha gerçekçi ve sürükleyici ses efektleri oluşturmak için kullanılabilir.
 • Daha verimli müzik ve ses üretimi: AI, müzik ve ses üretiminin otomatikleştirilmesine yardımcı olabilir. Bu, müzik ve ses üretiminin daha verimli ve daha az maliyetli olmasını sağlayabilir.

Yapay zeka, müzik ve ses üretiminde gelecekte daha da yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Bu teknolojiler, müzik ve ses üretiminin yeni ve yaratıcı yollarını sunmaya devam edecek.

Örnek kullanımları

 • Sanatçılar, AI'yı yeni müzik parçaları oluşturmak için kullanabilir. Örneğin, AI, bir sanatçının tarzını taklit etmek veya yeni ve yaratıcı bir tarz oluşturmak için kullanılabilir.
 • Film yapımcıları, AI'yı filmlerde ve televizyonda kullanılan ses efektleri oluşturmak için kullanabilir. Örneğin, AI, bir karakterin konuşmasını veya bir nesnenin çıkardığı sesi taklit etmek için kullanılabilir.
 • Oyun geliştiriciler, AI'yı oyunlarda kullanılan ses efektleri oluşturmak için kullanabilir. Örneğin, AI, bir ormanda kuşların cıvıltısını veya bir savaş sahnesinde silah seslerini taklit etmek için kullanılabilir.

Yapay zeka müzik ve ses üretiminde yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor

Generative AI Nedir? hakkında sıkça sorulanlar

Generative Adversarial Networks (GANs) nedir

Generative Adversarial Networks (GANs), bilgisayar biliminde önemli bir yapay zeka teknolojisi olarak öne çıkan, öğrenen sistemlerin tasarlanmasında kullanılan bir model türüdür. GAN'lar, 2014 yılında Ian Goodfellow ve arkadaşları tarafından tanıtılmıştır ve özellikle yaratıcı içerik üretiminde büyük bir etki yaratmıştır.

GAN'lar, iki temel bileşeni içeren bir çerçeve kullanır: bir tane "jeneratif model" ve bir tane "ayırt edici model". Bu iki model, birbirleriyle rekabet eden bir süreçte eş zamanlı olarak eğitilirler.

 1. Jeneratif Model:

  • Jeneratif model, belirli bir veri kümesine benzer yeni veri örnekleri üretmek için kullanılır. Örneğin, resim, metin veya müzik gibi çeşitli içeriklerin üretilmesinde kullanılabilir.
  • Jeneratif model, başlangıçta rastgele gürültüden oluşan bir veri üretir ve zamanla, gerçek veri kümesine benzeyen örnekler üretebilecek şekilde eğitilir.
 2. Ayırt Edici Model:

  • Ayırt edici model ise gerçek veri örnekleri ile jeneratif modelin ürettiği örnekleri birbirinden ayırt etme görevine odaklanır.
  • Bu model, jeneratif modelin ürettiği veriyi gerçek veriden ne kadar başarılı bir şekilde ayırt edebilirse, jeneratif model o kadar iyi çalışmaktadır.

GAN'ların temel prensibi, bu iki modelin birbirleriyle rekabet etmeleri ve zamanla birlikte gelişmeleridir. Jeneratif model, ayırt edici modelin onu daha zorlu hale getirdiği veri üretme görevinde sürekli olarak iyileşirken, ayırt edici model de gerçek ve üretilmiş veri arasındaki farkı daha hassas bir şekilde belirleyebilme yeteneğini artırır.

Sonuç olarak, GAN'lar, öğrenme süreci içinde birbirleriyle çatışan ve birbirlerini geliştiren bu iki modelin sinerjisinden yararlanarak, yaratıcı içerik üretimi, veri artırma ve benzeri birçok uygulama alanında etkileyici sonuçlar elde etme potansiyeline sahiptir.

Variational Autoencoders (VAEs) nedir?

Variational Autoencoders (VAEs), yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında kullanılan bir tür jeneratif modeldir. Bu modeller, veri setlerindeki gizli yapıları öğrenme ve yeni veri örnekleri oluşturma yeteneğine odaklanırlar. İlk olarak 2013 yılında Kingma ve Welling tarafından tanıtılmışlardır.

VAEs, genellikle birbirleriyle bağlantılı iki temel bölümden oluşur:

 1. Encoder (Kodlayıcı):

  • Encoder, giriş verisini alır ve bu veriyi bir gizli uzayda bulunan bir olasılık dağılımına dönüştürür.
  • Bu gizli uzay, verinin özünü temsil eden bir "kod" içerir. Encoder, bu kodu belirli bir dağılım içinde ifade eder, genellikle bir normal (Gaussian) dağılımı.
 2. Decoder (Çözücü):

  • Decoder, gizli uzaydaki bu kodu alır ve oradan orijinal giriş verisini yeniden oluşturmaya çalışır.
  • Decoder, giriş verisini yeniden oluştururken olasılık dağılımını göz önünde bulundurur, bu da modelin belirsizlikle başa çıkabilme yeteneğini artırır.

VAEs, geleneksel autoencoder'lar gibi bir veri setini sıkıştırılmış bir temsil ile öğrenirken, aynı zamanda olasılık dağılımı bilgisi ekleyerek daha geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu özellik, modelin sadece belirli bir girişe karşılık gelen tek bir çıkış üretmek yerine, girişlere karşı gelen çıkışların bir dağılımını üretebilmesini sağlar.

VAEs'in avantajları şunlar içerir:

 • Latent Space'ın Yapılandırılması: VAE'lar, giriş verisinin karmaşık yapılarını daha anlamlı bir şekilde temsil eden bir latent space (gizli uzay) oluşturabilir.

 • Yeniden Parametrelendirme: Stokastik bir süreci optimize etmek için kullanılan yeniden parametrelendirme tekniği, eğitim sırasında modelin belirli bir girişe karşılık gelen kodun olasılık dağılımını daha etkili bir şekilde öğrenmesini sağlar.

VAEs, özellikle veri artırma, deneme-yanılma süreçlerinde model belirsizliğini ele alma ve yaratıcı içerik üretme gibi birçok uygulama alanında başarıyla kullanılmaktadır.

Neural Style Transfer (NST) nedir?

Neural Style Transfer (NST), sanat ve yapay zeka alanlarını birleştiren bir tekniktir. Bu yöntem, bir resmin içeriğini koruyarak bir başka resmin tarzını uygulayarak yeni bir görüntü oluşturmayı amaçlar. Bu, bir fotoğrafın içeriğini korurken ünlü bir ressamın veya sanat akımının tarzını emule ederek estetik olarak ilginç ve özgün sonuçlar elde etmek için kullanılır.

NST, derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve genellikle önceden eğitilmiş bir sinir ağı modelini temel alır. İki ana bileşen içerir:

 1. İçerik Resmi (Content Image): Bu, tarzın uygulanacağı orijinal resmi temsil eder. Bu resimdeki nesnelerin ve özelliklerin konumu ve düzeni korunacaktır.

 2. Tarz Resmi (Style Image): Bu resim, elde etmek istediğiniz görsel tarzı belirler. Örneğin, Van Gogh'un yıldızlı gecelerinin tarzını uygulamak isteyebilirsiniz.

NST'nin çalışma süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

 • VGG16 veya VGG19 gibi Önceden Eğitilmiş Bir Modelin Yüklenmesi: Bu modeller, geniş bir veri kümesi üzerinde eğitildiği için genel nesne tanıma yeteneklerine sahiptir.

 • İki Resmin Giriş Olarak Kullanılması: İçerik resmi ve tarz resmi, ağın girişine verilir.

 • Maliyet Fonksiyonu Optimizasyonu: İçerik resmindeki özelliklerin tarz resmindekilere benzer hale gelmesini sağlamak için bir maliyet fonksiyonu belirlenir ve bu fonksiyon minimize edilir.

 • Sonuç Resminin Oluşturulması: Optimizasyon süreci sonucunda, içeriği koruyan ancak tarzı yansıtan yeni bir resim elde edilir.

NST, sanat eserleri oluşturmanın yanı sıra fotoğraf düzenleme ve diğer görsel tasarım uygulamalarında da kullanılabilir. Ancak, bu tekniğin bilgisayar gücü ve hesaplama kaynaklarına ihtiyaç duyan bir süreç olduğunu unutmamak önemlidir.


Volkan İnanç
Volkan İnanç
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...