KEP Adresi Nedir?

İÇİNDEKİLER

Açılımı Kayıtlı Elektronik Posta olan KEP, her türlü ticari ve hukuki yazışmaları, gönderildiği şekilde koruyan, alıcının kim olduğu belirleyen ve gönderilen içeriğin değişmeyerek güvenli bir hal almasını sağlayan sistemdir. Dünya üzerindeki birçok ülkede kullanılan KEP sistemi, Türkiye'de de faaliyettedir. Kamu kurum ve kuruluşları, hangi sektörden olduğu fark etmeksizin işletmeler ve isteyen tüm vatandaşlar, hazırladıkları belge ve yazışmaları KEP üzerinden hızlı ve güvenilir şekilde gönderebilirler.

PTT KEP sistemi, resmi yazışmaların, dijital ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve güvenilir bir biçimde yapılmasını sağlar. Genel e-posta hizmetine ek olarak KEP sisteminin kullanıcılarına sunduğu diğer hizmetler şu şekildedir;

  • E-postanın gönderilecek kişiye yollanıp yollanmadığı
  • E-postanın gönderilen kişiye ulaşıp ulaşmadığı,
  • Gönderilen e-postaya alıcının erişip erişmediği,
  • E-postanın iletilme zamanının tespit edilmesi,
  • E-postanın içeriğinin değişmediğinin garanti edilmesi,
  • Hukuksal anlamda delil oluşturacak bir şekilde muhafaza edilmesi.

kep-adresi-nedir.jpg

KEP Sistemine Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Günümüzde gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde ve yönetimsel işlerde e-posta kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Ancak, standart e-posta sistemindeki bazı açıklar KEP sisteminin doğmasına önayak olmuştur. Bu açıklar şu şekildedir;

  • Kanuni açıdan sınırlı sayılabilecek düzeyde delil içerir.
  • E-posta ispat zorunluluğu göndericinin sorumluluğundadır.
  • E-postanın gönderim zamanı bilgisi, bilgisayarın zamanına bağlıdır. Bu da olası durumlarda delil değerini azaltır.
  • Standart e-postaların içerikleri rahatlıkla değiştirilebilir.

KEP Adresi Almak Zorunlu Mudur?

Türkiye'de 2011'de hizmet vermeye başlayan KEP sistemi, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde daha fazla kullanılmaya başlansa da özellikle son dönemde yalnızca kurum ve kuruluşlar değil, vatandaşlar da KEP adresi almaya başlamıştır. Dünya üzerinde birçok gelişmiş ülke tarafından kullanılan KEP sistemi resmi belgelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ilgili kişiye iletilmesini sağlıyor. Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte KEP'e ilişkin yasal düzenlemeler de her geçen gün artarak sürdürülüyor. İnsanların da doğal olarak en çok merak ettiği soruların başında KEP adresi almanın zorunlu olup olmadığı geliyor.

PTT kargo, varlık yönetim şirketleri, bankalar, darphane, sermaye piyasası aracı kurumları, damga matbaa kurulu ve yatırım ortakları mutlaka KEP adresi almak zorundadır. Ayrıca anonim ve limited şirketlerin de KEP adresi alma zorunluluğu bulunuyor. Spor kulüpleri, serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve noterler için de KEP adresi almak zorunlu kılınmış. KEP üzerinden gönderilen iletiler gerek görüldüğü takdirde kanıt olarak da kullanılabiliyor.

Türk Ticaret Kanununda KEP adresi alma zorunluluğu bulunana daha birçok kişi, kurum ve kuruluş yer alıyor. Bunların hepsini Türk Ticaret Kanunu'nda bulabilirsiniz. KEP sistemini kullanma zorunluluğu olduğu halde KEP adresi olmayan tüzel veya gerçek kişiler için cezai yaptırımlar mevcuttur. Bu durumun tespit edilmesi durumunda belirli miktarda para cezaları söz konusudur. Her tespitte giderek artan bu cezanın miktarı 10 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

KEP Adresi Fiyatları

KEP adresi fiyatları, yıllık abonelik ücreti, yıllık arşiv ücreti, SMS ücreti, KEP iletim ücreti ve E-yazışma ücreti olmak üzere beşe ayrılıyor.

Yıllık Abonelik Ücreti

Yıllık abonelik ücreti 50 TL'dir. Yeni kayıt yaptıran veya abonelik yenileyen kişi veya kurumlardan her yıl abonelik başlangıç tarihinde bu ücret tahsil edilir. Üyelik süresi dolmadan abonelik iptal edilirse, ücret iadesi yapılmaz.

Yıllık Arşiv Ücretleri

Yıllık arşiv ücretleri kotaya göre değişkenlik göstermektedir. 100 MB kotalı alan için ücret ödemeniz gerekmezken, 250 MB kotalı alan için 45 TL, 500 MB kotalı alan için 70 TL, 1 GB kotalı alan içinse 120 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca ilave her 1 GB kotalı alan için de 120 TL ücret tahsil ediliyor. Bu ücret, KEP ve E-yazışma iletilerinin bir yıl boyunca posta kutusunda tutulması için alınır. Arşiv hizmetinden yararlanmak isteyen kişi veya kurumlardan istedikleri kotaya göre ücret alınır. Aboneliğin süresi dolmadan iptal edilmesi halinde para iadesi yapılmaz. Daha önceden sözleşme imzalayan ve sözleşmesi halen süren kişi veya kurumların kota artırım isteklerinde, eski kotadan kullanılmayan süre, yeni kota ücreti göz önünde bulundurularak hesaplanır ve yeni kota süresine eklenir.

SMS Ücreti

Her SMS 0,15 TL'den ücretlendiriliyor. SMS ile bilgilendirme hizmeti aldığınız durumlarda gelen her bir KEP veya E-yazışma iletisi için SMS gönderilir. Bu ücret de gönderilen SMS'in karşılığında alınır.

KEP İletim Ücreti

KEP iletim ücreti, KEP ileti büyüklüğü göz önünde bulundurularak tahsil edilir. 0 - 5 MB arası iletilerden 2 TL, 5 - 10 MB arası iletilerden 4 TL, 10 - 15 MB arası iletilerden 6 TL, 15 - 20 MB arası iletilerden 8 TL, 20 - 25 MB arası iletilerden ise 10 TL ücret alınır. Tek seferde en fazla 25 MB büyüklüğünde bir KEP iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü, elektronik imzayla imzalanmış KEP paketinin büyüklüğünü tanımlar. KEP ileti büyüklüğünde başlangıç değeri değil, bitiş değeri aralığa dahildir. Gerçek veya tüzel kişi olarak KEP adresi alan kişiler tarafından gönderilen E-yazışma iletileri de KEP iletim ücreti üzerinden tarifelendirilir.

E-yazışma İletim Ücreti

E-yazışma iletim ücreti, E-yazışma ileti büyüklüğü göz önünde bulundurularak tahsil edilir. 0 - 5 MB arası iletilerden 0,50 TL, 5 - 10 MB arası iletilerden 1 TL, 10 - 15 MB arası iletilerden 1,5 TL, 15 - 20 MB arası iletilerden 2 TL, 20 - 25 MB arası iletilerden ise 2,5 TL ücret alınır. Tek seferde en fazla 25 MB büyüklüğünde bir E-yazışma iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü, elektronik imzayla imzalanmış E-yazışma paketinin büyüklüğünü tanımlar. E-yazışma ileti büyüklüğünde başlangıç değeri değil, bitiş değeri aralığa dahildir. E-yazışma iletilerinin ekinde EYP paketi bulunması zorunludur. KEP sistemine kamu kurumu olarak kayıt olan her kullanıcıdan yukarıda yer alan tarifeye göre ücret alınır. Gerçek veya tüzel kişi olarak KEP adresi alan kişiler tarafından gönderilen E-yazışma iletileri de E-yazışma iletim ücreti üzerinden tarifelendirilir.

E-yazışma Nedir?

E-yazışma, kurum ve kuruluşlar arasında PTT aracılığıyla gerçekleştirilen taahhütlü, tebligat vb. gönderilerle veya kurye aracılığıyla yapılan resmi yazışmaların, KEP sistemi üzerinden dijital ortamdan gerçekleştirilmesini sağlayan ortak kurallar setidir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşü açısından büyük önem arz eden ve 2006 - 2010 arasında uygulanacak tedbirleri açıklayan Bilgi Toplumu Stratejisi 28 Temmuz 2006 tarih ve 26 bin 242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince hayata geçirilmiştir. Bilgi Toplum Stratejisi'nin ekindeki Eylem Planı'nda 73 numaralı 'Ortak Hizmetlerin Oluşturulması' eylemiyle de kamu kurum ve kuruluşlarında kolektif bir biçimde yürütülen çeşitli fonksiyonların ana üssü olarak sunumu konusunda çalışmalar yapılması gündeme getirilmiş ve Kalkınma Bakanlığı, gündeme getirilen eylemin sorumlusu olarak atanmıştır.


Büşra Özgüç
Büşra Özgüç
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...