Kosgeb nedir?

İÇİNDEKİLER

Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yeni bir iş koluna atılmak isteyen kişiler ekonomik ve eğitsel yönden desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yeni bir işe atılmak isteyen kişilerin büyük çoğunluğunun sermaye desteğine ihtiyacı vardır. Söz konusu durumda devlet tarafından girişimcilere destek verilmesi gerekir. Bu sayede ülke kalkınması için çalışmalar mikro düzeyde başlatılmış olur. Girişimcilerin projeleri devlet tarafından hibeler veya düşük faizli krediler ile desteklenir. Ancak bunun için girişimcilerin bazı eğitimlerden başarılı olmaları ve de sertifika edinmeleri gereklidir. Kamu kuruluşu olan Kosgeb tarafından girişimcilere hibe ve kredi desteği sunulmaktadır. Bu sayede girişimcilerin ve küçük ölçekli firmaların ekonomideki etkinliği arttırılır, kalkınmaya katkıda bulunmaları sağlanarak ülkenin refah seviyesinin arttırılması hedeflenir.

Kosgeb’in Görev Tanımı Nedir?

Kosgeb 1990 yılında 3624 sayılı kanunla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan bir kamu kuruluşudur. Kosgeb’in açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. 1990 yılından beri faaliyet gösteren bu kamu kurumunun amacı girişimciliği desteklemek, sermaye desteği sağlamak, eğitim olanakları sunmak ve kobilerin büyüyerek ekonomik kalkınmaya olan katkısının arttırılmasıdır.

Kobi ise küçük ve orta büyüklükte işletmeler anlamına gelir. Kobiler ülke ekonomisinin can damarı olarak kabul edilir. Ülkede devam eden iktisadi faaliyetlerin mikro düzeyi kobiler tarafından temsil edilir. Aynı zamanda ekonomik krizlerden en fazla etkilenen ve ekonomik kalkınmaya da oldukça büyük katkılar sağlayan bir işletme grubudur. Bir işletmenin kobi olarak sayılabilmesi için 250 kişiden az sayıda çalışanı istihdam etmesi ve yıllık net satış hasılatının da 40 milyon TL’yi aşmaması gerekir. Mikro işletme, küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 başlık altında sınıflandırılır. Ekonomik kalkınma ülkenin tabanından başladığı için kobilerin desteklenmesi oldukça önemlidir. Kobiler sermaye bakımından kısıtlı olanaklara sahip olduğu için desteklenmesi ülke ekonomisinin kalkınması için oldukça önemlidir. Bu sebeple devlet tarafından kobilerin güçlendirilmesi için pek çok proje üretilmektedir.

Kosgeb sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayideki payının arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür. Bu boyuttaki işletmelerin pazar payının arttırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi kapsamında Kosgeb tarafından geliştirme programları, hibeler ve düşük faizli kredi destek paketleri dönemsel olarak düzenli bir şekilde oluşturulur. Kobilere kurumsallaşma bilinci ile Ar-Ge yatırımlarının önemi hususunda da yol gösterilir.

Kosgeb küçük ve orta işletmeler ile şirket kurmayı hedefleyen girişimcilere pek çok kolaylık sağlamaktadır. Düşük faizli kredi, hibe ile sertifikalı eğitim programları Kosgeb’in sağladığı kolaylıklardan bazılarıdır. Düzenlenen sertifikalı eğitim programları sayesinde girişimcilerin bilinçlenmesi ve vizyon edinmesi hedeflenir. Kosgeb vasıtasıyla devlet girişimciliği ve küçük ölçekli firmaların büyümesini desteklemektedir.

KOSGEB Ne İşe Yarar?

Kosgeb’in kuruluş amacı girişimcilerin mali ve eğitsel yönden desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomiye olan katkısının arttırılmasıdır. Bu sayede ekonomik kalkınmanın nüfusun tabanına yayılması hedeflenir. 

Kosgeb kredi faiz desteği, Ar-Ge, kobi proje destek programı, genel destek programı, laboratuar hizmeti, gelişen işletmeler piyasası ile kobi destek programı olmak üzere çeşitli destekler sunmaktadır.

KOSGEB Girişimci Kredisi Nasıl Alınır?

Kosgeb hem hali hazırda ekonomik faaliyetine devam etmekte olan işletmeleri hem de iş hayatına yeni atılacak olan girişimcilerin projelerine destek sağlamaktadır. Kosgeb’in sağladığı girişimci desteği kredisinin kullanılabilmesi için bazı koşullar bulunur. Bu koşullar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Kosgeb’in verdiği girişimcilik eğitiminin başarıyla tamamlanması ve eğitim sonunda katılımcı tarafından sertifikanın alınması gerekir.
 • Eğitim sonundaki sertifika alınmadan önce şirketin kurulumunun tamamlanmış olması gereklidir. Sertifika olmaksızın kurulmuş olan şirketler Kosgeb desteklerinin kapsamından hariç tutulur.
 • Kurulan şirket farklı ortaklardan oluşuyorsa Kosgeb eğitimini alan kişinin şirkette en az %30 oranında hisseye sahip olması gereklidir.
 • Kosgeb kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı destekler. Erkek girişimcilere %60 oranında kadın girişimcilere ise %70 oranında kredi desteği sağlanmaktadır.
 • Kosgeb’in destek verdiği şirketlerin mali yönden bazı kurallara uyması gerekir. Şirket tarafından yapılan her bir harcama faturalandırılmalıdır. Daha sonra bu faturalar Kosgeb’e ibraz edilmelidir. Bu sayede şirket için yapılan her bir harcama gider olarak kabul edilerek Kosgeb'in firmaya vereceği destek oranı belirlenir. Faturaların Kosgeb’e bildirilmesinin ardından 2-3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde destek oranı firmaya ibraz edilir. 
 • Şirkete demirbaş niteliğinde alınan malzemelerin 3 yıl boyunca satılması yasaklanmıştır. Bu sayede olası kötü niyetli yaklaşımların engellenmesi hedeflenir.

KOSGEB Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

Kosgeb kredi desteklerinden ve hibelerinden yararlanabilmek için şirketin bazı şartları sağlayabilecek konumda olması gerekir. Söz konusu koşullar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Kosgeb tarafından iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar ve uygulamalı eğitimleri alan kişiler.
 • Kosgeb tarafından üniversite bünyesinde düzenlenen Genç Girişimci Geliştirme Programı’na katılarak mezun olanlar kişiler.
 • İŞGEM bünyesinde bulunan girişimcilerden 1 yıl içinde işletme kurmuş olan kişiler yararlanabilmektedir.

KOSGEB’e Nasıl Başvurulur?

Kosgeb’in sağladığı desteklerden yararlanabilmek için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle Kosgeb’e ait olan web sitesine kayıt olunması gerekir. Web sitesindeki Kayıt İşlemleri bölümünden bu işlem yerine getirilebilir.
 • İsletmenin kobi ölçeğinde bir büyüklüğe sahip olup olmadığının belgelenmesi gerekir. Bunun için kobi beyannamesinin doldurulması gereklidir.
 • Firma tarafından doldurulan kobi beyannamesi KOSGEB uzmanları tarafından kontrol edilir. Kontrolün sonucu firmaya bildirilir.
 • Beyanname kontrolü olumlu bir şekilde sonuçlandıktan sonra firma Kosgeb’in sunduğu hibe ve kredi desteklerine başvuru yapma hakkını kazanır. Firmanın yatırım planına uygun olan kredi desteğine başvuru kapsamında Kosgeb uzmanları ile görüşmeler yapılarak sonuca varılır.

Ayşe Yeren
Ayşe Yeren
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...