PDR Nedir?

İÇİNDEKİLER

PDR’nin açılımı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık olarak yapılabilir. Bu bölüm öğrencilere çalışma yaptıkları süre boyunca teorik bilgi ve pratik bilgi eğitimi sağlıyor. Sağlanan bu programın amacı, insanların profesyonel, kişisel, akademik ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt vermeye hazır olan psikolojik danışmanlar yetiştirmek. Uygulanan bu program öğrencilerin sorunları öngörebilmesini, bu sorunları önlemesini sağlamayı ve bu noktada potansiyellerini bularak bu potansiyeli zenginleştirmeyi de amaçlıyor. Ayrıca bu programlar öğrencilerin bu sorunlarla başa çıkabilmesi için gereken kalifiyeyi kazanabilmesi ya da geliştirebilmesi için öğrencilerin danışmanlık ilişkilerinin doğası hakkında yer alan farkındalığın arttırılmasını amaçlıyor. Uygulanan müfredat fizyolojik psikoloji, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi ve psikopatoloji benzeri herhangi bir psikoloji alanının gerçek temeli konumunda yer alan dersleri kapsıyor.

Bu kapsamda öğrenciler psikolojik danışma, akıl sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, okul temelli rehberlik ve grupla psikolojik danışma liderliği alanlarında belirli bir bilgiye sahip oluyorlar. Bu sahip olunan bilginin artması için ve pratiğe dönüşmesi için de akıl sağlığı merkezleri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve bu bölüm ile alakalı diğer yerlerde öğrencilere bir fırsat oluşturabilmek amacıyla uygulama kursları yer alıyor.

Bir Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Nitelikler

İyi bir psikolojik danışman iyi bir dinleyici olmalı. Bu iyilik temel bir görev niteliğinde yer alıyor ama bu dinleme görevi yalnızca karşındakini duymak değil. Dinlemekle beraber kafasında bir ilgi kurarak başka durumlarla yorumlayabilmeli. Bunu da yaparken karşısındakini beden dili ile beraber belli ederek sözlerine bunu aktarabilmeli. Psikolojik danışmanlar bu aktarım sonucu da karşısındaki ile bir etkileşim kurarak güven veriyor. Çünkü anlamanın büyük bir bölümünü karşındakini dinlemek ve bu dinleme sonucu karşındakinde oluşan güven oluşturuyor. Dinlenildiğini düşünen birey, fikirlerini daha iyi şekilde ifade edebilir. Bu dinleme yapılırken karşısında yer alan insanın hiçbir özelliği iyi bir dinleme için ölçüt olmamalı.  Yani dinlenen kişinin dini, dili, ırkı, rengi, tercihleri burada bir kıstas olmamalı. Bu ayrım dışında bir psikolojik danışman ona danışan kişinin kelimelerinin arkasında yer alan düşünceyi görmeyi ve o kelimelerin ondan çıkmasına sebep olan düşüncenin fark edilmesi aslında sorunun temeline inerken yardımcı oluyor.

İyi bir gözlem yeteneği de bir psikolojik danışman için oldukça önemli. Çünkü kelimelerin arka planında yer alan düşünceyi keşfederken iyi bir dinleyici olmak lazım. İyi bir dinleyici olmanın koşullarından biri de iyi bir gözlemci olmak. Çünkü gözlem yapan kişi sabırla karşısındakini izler ve yaptıklarından bir mana çıkarmaya çalışır. Bu çalışma sonucu da bir düşünceye sahip olabilir. Ayrıca bir psikolojik danışmanın sabırlı bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Sabırsız biri karşısındakinin ne dediğine de odaklanamaz. Yani karşısındakini dinlemek yerine karşısındakinin konuşmasını bitirip konuşma sırasının kendisine geçmesini bekler. Bunların bütününde hepsi birbiriyle zincirli şekilde ilerleyen davranışlar olarak ifade ediliyor.

Mesleğin Zorlukları Neler?

Yeryüzünde yer alan bütün mesleklerin kendi içerisinde birtakım zorlukları yer alıyor. Bu zorluklar çalışanların mesleğe olan yetenekleri, yeterlilikleri ve bakış açıları çerçevesinde değişebiliyor. Psikolojik rehberlik danışmanlık için de burada en önemli nokta insan. İnsan ile direkt olarak muhatap olunması bu işin en zor kısmı. Hiçbir şekilde iletişimden kaçma durumu olmuyor. Sözlü de olsa yazılı da olsa işitsel de olsa bir iletişim olmalı ki danışan – danışman ilişkisi sürdürülebilir bir hal alsın. Bu iletişim dahilinde söylenen her sözün danışanda oluşturacağı etki ince elenip sık dokunmalı. Çünkü bu noktada karşınızdaki insanda bırakacağınız izlenim çok önemli.  Her sorunun kendi içerisinde özel olduğu da son derecede dikkate dair bir husus. Duygu ile mantık bir bütün olarak değerlendirilmeli ve bu ölçekte hareket edilerek bir sonuca varılmalı.

PDR Mezunlarının Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olanlar için birçok yol bulunuyor ve bu yol çeşitli kariyer olanaklarını da içinde barındırıyor. Devlet okulları dahilinde ya da özel eğitim kurumları dahilinde psikolojik danışman olarak çalışabiliyorlar. Ayrıca farklı çeşitte yer alan kuruluşların insan kaynakları bölümünde ya da psikolojik bakım sağlayan kurumlarda çalışabilirler. Kampüs içerisinde bulunan danışma laboratuvarı ve bu program tarafından sunumu gerçekleştirilen oturumlar, öğrencilere okullarındaki öğrenim sürecini devam ettirirken uzmanlık hususlarında mesleki kalifiyeyi ve yeterlilikleri geliştirerek ilerletme olanağı sağlıyor.

PDR Okuyanlar Ne İş Yapıyor?

Üniversiteyi bitirip Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümünden mezun olan öğrenciler devlet okulları olsun özel okullar olsun okullarda rehberlik danışmanı göreviyle işlerini yapabiliyor. Bu yolla beraber okul yönetiminin, öğretmen-öğrenci-aile arasındaki etkileşimin bu etkileşimden doğan koordinasyonun ve iş birliğinin, her kesimi mutlu ve tatmin edebileceği daha düzgün ve daha iyi işleyişe sahip olan bir okul ortamı oluşturabilmek için ortayı bulmayan çalışan bir göreve sahipler. PDR bölümünden mezun olanlar bunların dışında aile danışmanı, kişisel danışmanı, kariyer danışmanı, aşk danışmanı, stresle mücadele edebilme danışmanı, iş danışmanı gibi alanlarda hizmetler verebilecekleri özel danışma ofisleri kurabilip bu alanda hizmet verebiliyorlar. İnsanlar arasındaki ilişkilerin daha iyiye götürülmesi, olumlu çalışma alanlarının meydana getirilmesi ile birlikte verimin artması için büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara ve şirketlere hizmet verebilme olanağını da sahip oluyorlar.

PDR mezunu olanlara danışanların hayatlarında karşılaştıkları sorunların asıl sebebi önem arz ediyor. Çünkü genelde sorunların yüzeysel değerlendirmesi iyi ya da kötü herkes tarafından bir şekilde ifade ediliyor ama PDR mezunu olanlar o alana yoğunlaştıkları için sorunun iç yüzüne daha iyi inebiliyor. Bu detaylı inceleme sonucu da asıl soruna iniliyor ve kişinin hedefine ulaşabilmesi için ihtiyacı olan ne varsa bireylerin daha doğru atılımlar yapmasına yardımcı oluyor. Hatta cezaevinde bulunan insanların da PDR desteği alarak bu suçlarını terk etmelerine destek olmaya çalışıyorlar.


Gürkan İnanç
Gürkan İnanç
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...