RFID Nedir?

İÇİNDEKİLER

RFID, “Radyo Frekansı Tanımlama” için kullanılan bir kısaltmadır. RFID etiketlerinde veya akıllı etiketlerde (smart labels) kodlanan dijital verilerin radyo dalgaları aracılığıyla bir okuyucu tarafından karşılandığı bir teknolojiyi ifade eder. RFID, bir etiket veya etiketten gelen verilerin, verileri bir veri tabanında saklayan bir aygıt tarafından yakalanmasındaki barkodlamaya benzer. Bununla birlikte, RFID, barkod varlık izleme yazılımı kullanan sistemlere göre birkaç avantaja sahiptir. Burada önemli bir nokta var; RFID etiket verilerinin görüş hattının dışında okunabilir. 

RFID nasıl çalışır?

RFID, Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (AIDC) olarak adlandırılan bir teknoloji grubuna aittir. AIDC yöntemleri nesneleri otomatik olarak tanımlar, bunlar hakkında veri toplar ve bu verileri doğrudan hiçbir müdahale olmadan bilgisayar sistemlerine girer. RFID yöntemleri, bunu gerçekleştirmek için radyo dalgalarını kullanır. Basit bir düzeyde, RFID sistemleri üç bileşenden oluşur: bir RFID etiketi veya akıllı etiket, bir RFID okuyucu ve bir anten. RFID etiketleri, verileri RFID okuyucusuna (sorgulayıcı olarak da adlandırılır) iletmek için kullanılan bir entegre devre ve bir anten içerir. Okuyucu daha sonra radyo dalgalarını çok daha kullanışlı bir veri biçimine dönüştürür. Etiketlerden toplanan bilgiler daha sonra bir iletişim ara yüzü aracılığıyla veri bilgisayarında depolanabilen ve daha sonra analiz edilebilen bir ana bilgisayar sistemine aktarılır.

RFID etiketleri ve akıllı etiketler (smart labels)

RFID etiketi bir entegre devre ve bir anten içerir. Etiket, parçaları bir arada tutan ve çeşitli çevre koşullarından koruyan koruyucu bir malzemeden oluşur aynı zamanda. Koruyucu malzeme uygulamaya bağlıdır. Örneğin, RFID etiketleri içeren kimlik kartları tipik olarak dayanıklı plastikten yapılır ve etiket plastik katmanların arasına gömülür. RFID etiketleri çeşitli şekil ve boyutlarda gelir ve pasif veya aktif olabilir. Pasif etiketler genelde kullanılır çünkü bunlar daha küçük ve uygulanması daha az maliyetlidir. Pasif etiketler, verileri aktarabilmeleri için RFID okuyucu tarafından “güçlendirilmelidir”. Pasif etiketlerden farklı olarak, aktif RFID etiketlerinde yerleşik bir güç kaynağı (örneğin bir batarya) vardır; böylece her zaman veri iletmelerini sağlar. 

                                             rfid3.jpg

                                            

RFID Sistem bileşenleri nelerdir?

RFID sistemi, RFID etiketi ve RFID okuyucusundan oluşur. Bunların yanı sıra RFID yazıcısıRFID anteni, sistemin kullanılacağı kontrol ve uygulama yazılımı ve sistemin kayıt edileceği alanlar da eklenebilir bu bileşenlere. RFID etiketi çip, anten ve bazen de pilden oluşur. RFID okuyucu ise antenlerden oluşur. RFID etiketi okuyucudan sinyal alır ve okuyucuya sinyal gönderir. Etiket, unique bir numara içerir yani benzeri yoktur. Bu, RFID okuyucu tarafından okunur. Etiketler, kullanım alanlarına göre çok farklı tasarımlarda olabilir.

RFID Nerelerde kullanılır?

Kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Stok ve sevkiyat yönetimi
  2. Bakım, onarım, operasyon gibi endüstriyel uygulamalar
  3. Kurumsal demirbaş takibi
  4. Araç, personel ya katılımcıların geçiş kontrolleri
  5. Üretimlerin takibi
  6. Doküman takibi
  7. Dolaşan hasta güvenliği
  8. Personel yönetimi
  9. Kütüphanecilik
  10. Personel emniyeti ve güvenliği

Büşra Özgüç
Büşra Özgüç
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...