Scrum Nedir?

İÇİNDEKİLER

Scrum, 7 temel konu başlığı altında Scrum değerlendirildiği gibi bu liste içerisinde bulunan maddelerin her biri, daha çok detaylı bir şekilde anlatılabilecek konular olmasının yanında, Scrum ile alakalı tümel bir bakış yönü elde ettirmeyi amaç olarak görüyor. Son senelerde sık bir şekilde kullanılan ve çevikliği uygulamaya koyan Scrum Çatısı, yalnızca yazılım geliştirmeyi hedeflemiyor aynı süre zarfında donanım, otonom nesneler, okullar, hükümet, pazarlama, etkileşim fonksiyonları ağları, gömülü yazılım organizasyonların işleyişini idare etmek ve gündelik yaşantıda hem bireysel bir şekilde hem toplumsal bir şekilde kullanılan hemen hemen bütün her şeyi daha ileriye taşımak amacıyla kullanılıyor. Scrum’ın kompleks durumlarla mücadele edebilen durumu da gözlemlenebilir.

Derinlemesine Scrum İncelemesi

Scrum, insanların olası muhtemel en büyük değere sahip olan ürünleri yaratıcı ve üretken bir tarzla geliştirmesinin yanı sıra, kompleks olan ve değişime açık sorunların dikkate alınabildiği bir çevre olarak tanımlanabilir. Bu tanım özünde genelleyici olmasının yanı sıra büyük tablodaki pozisyonu en iyi şekilde yansıtıp tam kavrayabilmek amacıyla son derece gerekli ve akla ilk gelen ise Agile ve Scrum ilişkisi. Scrum aslında bir Agile uygulaması olarak açıklanabilir ama o da Agile gibi kendi de bir çatı konumunda yer alıyor. Sürecin idaresi olan Scrum’da sınırları çizilmiş roller, kurallar, eserler ve etkinlikler bulunuyor.  Ayrıca bütün bunlara uyum da zorunlu bir kıstas. Bunların aksi halinde ise ortaya çıkanlar Scrum olarak adlandırılamaz. Bu çerçevede doğru olmayan yani yanlış uyarlamalar için ScrumBut olarak adlandırılıyor.

Scrum ifade edilmesi, anlaması kolay fakat uygulama kısmı zor olan bir çatı. 1990’lı yılların en başından itibaren varlığını sürdürüyor ve insanlar tarafından son derece dikkate alınabilecek bir saygınlığı sahip ve bu saygınlığını günler geçtikçe arttırıyor.

Scrum’un Teorisi

Scrum içerisinde yer alan kurallar bütünlüğü bir bakışta oldukça fiziki bir halde yer alıyor. Sanki bir metodolojiyi andıran bir şekildeymiş gibi adım adım uyulması gerekli   bir liste hissiyatı oluştursa da teoriye bakıldığı vakit zaman bu durum yalnızca kolay bir çerçeve içerisinde yer alıyor. Bu bağlamda içerisinde asıl olarak istenilen deneysel bir davranış olarak ifade edilebilir. Scrum’ın ana temasında bulunan deneycilik bunun en büyük kanıtı olarak söylenebilir. Devamlı kontrol oluşturulabilmesi amacıyla bilhassa da risklerin yönetilip kontrollünün sağlanabilmesi amacıyla artımlı bir yaklaşım kullanılıyor. Bu artımı sağlayan iterasyonlara da sprint adı veriliyor. Scrum teorisine yardımcı üç ana ayak bulunuyor. Bunlar şeffaflık, gözlem ve adaptasyon olarak açıklanabilir. Şeffaflık ismi gibi ortak bir dilin kullanılması ve görünürlüğü ve anlayışı esas almak olarak ifade edilirken, gözlem ve adaptasyon için ise Scrum etkinlikleri zorunlu bir halde yer alıyor. Bu etkinlikleri de günlük Scrum, Sprint Değerlendirme, Sprint Retrospektifi ve Sprint Planlama olarak açıklanabilir.

Scrum Kümesi

Ürün sahibi, gerçekte ufak bir patron pozisyonunda yer alıyor. Ürünün amacını belirtip yönlendirmek amacıyla yapılacak işleri derleyip düzenlemek ve bu işlerin tercih sıralamasını ve değerini saptamak, işleri geliştirme kümesine açık bir seviyede ulaştırmak ve ürün değerini en üst noktaya ulaştırabilmek gibi sorumluluklara sahip. Geliştirme takımı da en az üç ve en fazla dokuz kişiden meydana gelen, kendi kendini idare edebilen, fonksiyonu çapraz (yani gelişimi yapılan malın herhangi bir bölümünü yapmak için gereken bütün yetenek ve kabiliyetleri kendinde toplayan, her bir insanın yalnızca geliştirici9 olarak adlandırıldığı ve hiçbir alt takıma, rollere izin dahi vermeyen, bütün Scrum değerlerine bağlı ve her bir iterasyon aşamasının sonunda artım üretmek ile yükümlü bir takım olduğu söylenebilir.

Etkinlikler ve Scrum

Scrum’ın gerekli kıldığı ve Sprint sınırlarında meydana gelen dört etkinlik yer alıyor. Bütün bu etkinlikler adapte olma ve gözlem amacıyla resmi birer olanak niteliğinde ve belirli bir vakit sınırını elinde bulunduruyor. Scrum kümesinin potansiyel olmak kaydıyla gerçek yaşama geçirilebilir bir tarzda ve takım aracılığıyla kesinleştirilmiş bitti kelimesine uygun bir şekilde ürettiği anlayışla sonuçlanan Sprint, Scrum’ın kalbi niteliğinden olduğundan son derece önemli. Sprint, Sprint Planlama etkinliği aracılığıyla başlıyor ve planlama aralığı yaklaşık 1 aylık bir sprint için sadece 8 saatle sınırlı. Etkinlik, ne ve nasıl sorulara olmak üzere iki soruya cevap arıyor. Takım tarafından ürün için ne yapılacağı belirlendikten sonra nasıl yapılacağının kararlaştırılmasıyla etkinlik sona eriyor Sprint’in amacı belirlenmiş oluyor. Scrum Takımı bütün sabah, zaman sınırlaması15 dakika olan ve Günlük Scrum etkinliğin içerisinde yer alan Sprint için koşarken yaptığı şeyleri, neler yapılacağını ve varsa da karşılaştıkları engellemeleri birbirleriyle paylaşabilir ve günler planlanabilir. 

Sprint sonrasında üretimi yapılan artımın sunulmuş olduğu Sprint Değerlendirme etkinliği bulunuyor. Bu etkinlik içerisinde Scrum kümesi ve ortak pay sahibi olanlar bir araya geliyor ve geliştirme takımının yapmış olduğu artırım kontrol ediliyor, geliştirme takımı da bitti dediği işi gösteriyor ve soruları yanıtlıyor. Yaşamış olduğu geliştirme, zaman dilimini anlatıyor ve mal sahibi işlerin olup olmadığını gün yüzüne çıkarıyor ve ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda iş listesi güncelleniyor ve bu toplantının zamanı da 1 aylık sprint için dört saat ve maksimum olmak kaydıyla bu süreyi bulabilir. Sprint Değerlendirme’nin hemen ardından ise Sprint Retrospektif son etkinlik olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sprint Retrospektif takımın sahip olduğu en özel etkinlik olarak açıklanabilir ve bu etkinliğe yalnızca Scrum takımı dahil olabilir. 1 aylık bir Sprint için ise süresi üç saat ile sınırlandırıldı.

Bu etkinlik hudutları içerisinde bulunan Scrum Takımı bağlar, insanlar, zaman dilimleri ve nesneler aracılığıyla özünü denetliyor özünde incelemeler yaparak gözlenmesini tamamlıyor. Nelerin iyileştirilebileceği nelerin sorun oluştuğu ve iyileştirilebilecek bu maddeleri saptayıp bir aksiyon şeması hazırlanıyor. Daha iyi olabilmek için de saptanması önceden tamamlanan belirtili maddelerden en az birini yeniden başlayacak Sprint’in iş listesine ekliyor.

Sonuç Olarak;

Sonuç olarak bakıldığı vakit bitti tanımı bütün Scrum Takımı için sadece bir manaya gelmeli ve ortak dil kullanımı belirecek mal parçacığını planlarken bir öğretmen niteliğinde bulunuyor. Herhangi bir iş için bitti kelimesi duyulduğu an, Scrum Takımı’na giren her kullanıcı aynı şeyi anlamalı. Farklı Scrum Takımlarının birbirine benzemeyen farklı tanımları olabilir. Tanımlar takım tarafından belirleniyor ve takım için asgari pozisyonu ifade ediyor. Herkes için tek bir payda bir referans konumu oluşmasını sağlıyor. Scrum Takımı geliştikçe bitti tanımının gelişmesi muhtemel. Daha fazla bir kalite standartlarının içeri alındığı bir bitti tanımı da Scrum Takım’ı için de ortak bir payda olarak ifade edilebilir.


Ayşe Yeren
Ayşe Yeren
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...