Y Kuşağı Nedir? Y Kuşağının Özellikleri nelerdir?

İÇİNDEKİLER

1980 - 1999 yılları arasında doğan kişiler Y kuşağını oluşturuyorlar. Kuşaklar arasındaki farklılığı en çok hisseden nesil olma özelliğini taşıyan Y kuşağı, özgürlüğüne düşkünler ve bağımsız yaşamayı seviyorlar.  Bu durum da iş hayatında farklılıkları doğuruyor. Örneğin, belirlenen mesai saatleri içerisinde çalışmayı sevmiyorlar. Mesaiden çok işe odaklamak gerektiği için Y kuşağı insanlarını işin bir parçası yapmak son derece önemlidir. X kuşağı baz alındığında Y kuşağında örgüt bilinci çok daha azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Yönetici olmanın ya da kendi işlerini kurmanın hayaliyle yaşarlar. İş hayatı onlar için yalnızca hayatlarını devam ettirmek anlamına gelmiyor. Onlar daha rahat para harcamak istiyorlar. Oldukça farklı niteliklere sahip Y kuşağı insanları, günümüzde ya üniversitede okuyor ya da mezun durumunda. Uyumsuz bir yapıya sahip olan nesil, kendi gibi olmayanları acımasızca eleştirmekten de geri kalmıyor. Bu durumunda kaynağında ise otorite tanımaması ve fazla bireyci olması bulunuyor. Kural tanımaz nesil olarak da tanımlanan Y kuşağı, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor.

Y Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

 • Y kuşağı insanları televizyonla büyüdükleri için teknolojiyle içli dışlı olma imkanı bulmuşlardır. Hızlı bir değişim sürecinin parçası olmalarından kaynaklı olarak yeniliklere daima açıktırlar. Dünya genelinde yaşanan bütün gelişmelerden haberdarlardır. Kısacası, yaşanan teknolojik gelişmelere rahatlıkla adapte olabilirler.
 • Farkındalığı son derece yüksek kişiler Y kuşağını oluşturur. X kuşağına nazaran çevresindeki olaylara karşı daha duyarlıdır. Dernek kurma ya da gönüllü kuruluşlara katılma eğilimleri daha yüksektir.
 • Y kuşağının belki de en önemli özelliği sorgulayıcı olmasıdır. Sebebini öğrenmedikleri işi yapmaktan kaçınırlar.
 • 1980 yılından sonra doğanlar, daha önceki nesillere göre daha yaratıcıdırlar. Düşünme ve üretme süreçlerine bayılırlar. Kendi fikirlerinde yeni bir şeyler yaratmak, kimi zaman bu insanları başarıya götürebilir.
 • Para harcamaları genellikle keyfidir. Bir önceki nesil, Y kuşağının paraya gerekli değeri göstermediğini düşünür. Fakat Y kuşağı insanları bilinçsiz harcamaya karşıdır. Sadece faydasını görebilecekleri bir şey için para harcamaktan kaçınmazlar. Bu harcamaların hepsi yaşamdan keyif almak için yapılır.
 • Bir girişimcide bulunması gereken tüm özellikler Y kuşağı insanlarında toplanmıştır. Yaratıcılık, hırs, yeniliğe ve öğrenmeye açık olmaları da bu durumu kanıtlar niteliktedir. Eğitim seviyeleri yüksek olduğu gibi tembel de değillerdir.
 • Diğer kuşaklara nazaran sosyal iletişim anlamında oldukça farklı bir yapıya sahip Y kuşağı insanları, yeni bir insanla tanışma fırsatını asla kaçırmazlar.
 • Televizyonla büyüyen, çocukluk yıllarının sonlarına doğru bilgisayarla ve internetle tanışan Y kuşağı, dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmelere kolayca adapte olmayı başarmıştır. Yeniliklere açık olmak Y kuşağının en belirleyici özelliklerinden bir tanesidir. Yaşam tarzlarının sürekli olarak değiştiği bir dünyada yaşamlarının en verimli çağlarını yaşama konusunda da oldukça başarılıdırlar.
 • Özgürlük, Y kuşağı için her zaman önceliklidir. Bu nedenle, üzerinde otorite kurulmasından veya emir almaktan hoşlanmazlar. Eski yönetim stillerine kafa tutarlar ve kendilerini daha rahat ve mutlu hissettikleri işlerde çalışarak başarılı olurlar. Bu özellikler, Y kuşağını 'bencil' olarak tanımlasa da aslında, X kuşağına göre çevreye karşı çok daha duyarlı bir nesildir. Dünyayı daha yaşanır kılmak için var gücüyle çalıştıkları için 'dünya vatandaşı' olarak nitelendirilmek isterler.
 • Sorgulama bilincine sahip Y kuşağına nedenini bilmediği bir şeyi yaptırmak çok zordur. Üstünden gelen emirler, eğer kendisi için yeterince açık değilse, Y kuşağına mensup bir kişi işini rahatlıkla bırakabiliyor ve yeni başlangıçlara yelken açabiliyor.
 • Özgürlüklerine düşkün ve yaratıcı olmaları, Y kuşağı insanlarını yaratıcılık anlamında bir hayli yükseltmiş. Bu yaratıcılık da girişimci özelliğini ön plana çıkartmış. Eğitim seviyesi yüksek olduğu için yalnızca kendi kültürüne ait kişilerle değil, diğer kültürlerle de iletişim kurabiliyorlar. Karşılarına çıkan hiçbir fırsatı tepmedikleri gibi özel hayat ve iş hayatı arasında da görünmez ve sarsılmaz bir denge kurmayı başarıyorlar.

Y Kuşağına Nasıl Liderlik Edilir?

 • Sorgulayıcı bir nesil olduğu için Y kuşağına karşı açıklayıcı bir yönetici olmakta yarar var. Bu işin neden yapılması gerektiğini, neden bu şekilde yapılması gerektiğini, firmaya ne gibi yarar sağladığını açıklamak gerekir. Bir şey talep ettiklerinde direk 'Hayır' demek yerine neden hayır diyeceğinizi açıklayın. Bu soruları size yöneltmeleri, otoritenizi sorguladıkları anlamını taşımıyor, yalnızca olayı daha iyi kavramaya çalışıyorlar.
 • Oldukça özgüvenli oldukları için her iyi yapabileceklerine inanırlar. Bir iş vereceğiniz takdirde öncelikle, hazır olup olmadıklarını kontrol edin. Hazır olmaları durumunda neye ihtiyaç duyuyorlarsa sağlayın. Bu sayede yüksek performans alabilirsiniz. Y kuşağı insanları, her işi daha hızlı ve daha iyi yapmak için kendileriyle yarışır.
 • Özgürlüğüne düşkün oldukları için esnek davranmaya çalışın. Kariyer yapmak isteseler de hayatlarını bu uğurda feda etmek istemiyorlar. Bu nedenle özel hayat ve iş hayatı arasında çok ince bir denge söz konusu. Buna ek olarak, işe giriş - çıkış saatlerinde denetime tutulmak istemiyorlar. Y kuşağı insanları, bir işi vaktinde bitirdikleri sürece giriş - çıkış saatinin önemsenmemesi gerektiğini düşünüyor.
 • Bireyselliklerini takdir etmeniz ve değerli hissetmelerini sağlamanız oldukça önemlidir. Bu insanları dikkate aldığınızı göstermek için karar alma süreçlerin söz hakkı tanımanız işe yarayabilir.
 • Etik değerlere ve adalete oldukça önem veren Y kuşağına karşı daima dürüst davranın. Aksi takdirde size karşı itimatlarını kaybederler. Açık sözlü olarak güvenlerini ve saygılarını kazanmaya çalışın.
 • Y kuşağı için iş yerlerinde zorlayıcılık olabilir. Kolay işlerde performanslarını diledikleri gibi gösteremedikleri için verimleri ve motivasyonları düşecektir. Şunu aklınızdan çıkarmayın, özgüveni yüksek insan, asla kolay işlerle tatmin olmaz.
 • Misyon ve vizyon son derece önemlidir. Çalışanlarınıza açık açık anlatmanız durumunda çalıştıkları daha çok sevecek ve benimseyeceklerdir.
 • Bir iş başarmak için hevesli olan Y kuşağı insanlarına fırsat tanır ve tecrübe kazandırırsanız, bunun size ve iş yerinize pozitif dönüşü misliyle olacaktır.

Y Kuşağı Neden Mutsuz?

Yetiştikleri dönem ve ebeveynleri göz önüne alındığında, bazı sebeplerden ötürü başarısız ya da başarılı, fakat mutsuz olan Y kuşağına çok da şaşırılmamalı. Kariyer baskısı, iş olanakları, sosyal medyadaki gösteriş ve itibar baskısı, arkadaşlar arasında dilden dile dolaşan ama gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan fantastik hayatları, Y kuşağının başlıca problemleri. Buna ek olarak, istediği her şeye tek tıkla ulaşabildikleri için Y kuşağı insanları, mutluluğa ve başarıya da aynı hızda ulaşmayı bekliyor. Bu beklenti de beraberinde mutsuzluğu getiriyor.

Y Kuşağı Annelerinin Özellikleri

Büyüdükleri dönemin özelliklerine göre şekillenen Y kuşağı annelerinin başlıca özellikleri şu şekildedir;

 • Sosyal medyayla içli dışlılar ve bu platformları annelik hakkında tavsiye almak - vermek için kullanıyorlar.
 • Kullandıkları ürünlerin marka değerinin, fiyatından daha çok önemsiyorlar.
 • Birbirlerinden çok fazla etkileniyorlar.
 • Medya kanalları tarafından baskılanmaktan nefret ediyorlar.
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...