projeniz mi var ?

Bize bir mektup yazın, boşlukları doldurun yeterli.