CERN nedir?

CERN (sörn diye okunur), 1950'lerde Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü olarak çalışmalara başladı. Bugün Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı olarak da biliniyor. Dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden biri olan CERN’ün temel işi fiziktir. Bunun temeli de evreni neyin çalıştırdığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini bulmak. CERN'de, dünyanın en büyük ve en karmaşık makinelerinden bazıları; doğanın en küçük yapı taşlarını, temel parçacıkları incelemek için kullanılır. Bu küçük madde parçacıkları çarpışarak doğanın temel yasalarını çözer. Laboratuvar, araştırmacıların kullanması için en gelişmiş bilimsel olanakları sağlıyor. 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

CERN'ün hızlandırıcı kompleksi, üç temel bağımlı hızlandırıcı etrafında inşa edildi. En eski, Proton Synchrotron (PS), 1950'lerde inşa edildi ve dünyanın en yüksek enerji hızlandırıcısıydı. 1970'lerde inşa edilen Süper Proton Synchrotron (SPS), 1980'lerde CERN'in ilk Nobel ödülünün sahnesiydi. Büyük Elektron-Pozitron çarpıştırıcısı (LEP) 1989 yılında yayınlandı. 2000 yılına kadar laboratuarın amiral gemisi araştırma makinesiydi.

CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca  “Consei Européen pour la Recherche Nucléaire” sözcüklerinin kısaltmasıdır. Kurum, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı aynı zamanda.CERN temel olarak evrenin temel parçacıkları ve doğa yasalarıyla ilgilenirken, bilim alanında da pek çok önemli pencere araladı. Örneğin, 1989'da Tim Berners-Lee adlı bir bilim adamı, dağıtılmış bir bilgi sisteminin oluşturulmasını önerdi. Bu sistem, World Wide Web dediğimiz şeye dönüştü. Aslında, dünyanın ilk Web sayfası CERN içindi.

120318_ec_lhc_feat

CERN’ün kuruluş amacı nedir?

CERN’de şimdiye kadar W ve Z bozonları, atomik simetriler ve Higgs bozonunu andıran bozon keşfedildi. Sadece keşifleri için değil, teorik fiziğe ait pek çok bulgunun deneysel olarak ortaya konmasına da ev sahipliği yaptı. CERN, sadece parçacık fiziğinin şaşırtıcı dünyasına ışık tutmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası işbirliğine, amaç ve ilerlemeye de dikkat çekiyor. Enerjiyi ve maddenin formlarını inceleyerek evrenin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı öğrenmek amacıyla kuruldu. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dahil dünyanın en gelişmiş ekipmanlarından yararlanır.

customerstory-01-hero_cern

CERN hakkında bunları biliyor muydunuz?

1- Büyük Hadron Çarpıştırıcısı uzaydan daha soğuktur ve şu anda dünya üzerindeki en büyük makinedir.
2- Ünlü bilim adamı Stephen Hawking CERN için şu sözleri dile getirmiştir; “CERN tarafından bulunan Tanrı parçacığı evreni tahrip edebilir. “
3- CERN ve benzeri tesislerde parçacık fiziği için geliştirilen karmaşık cihazlar, kanser teşhisinde kullanılan en yaygın araç olan PET taramaları da dahil olmak üzere çok sayıda başka kullanıma vesile oldu.
4- CERN’de 110’dan fazla milletten 12,500’den fazla bilim insanı çalışmalar yapıyor.