Gerilla pazarlama nedir?

Gerilla pazarlama yöntemi, piyasaya yeni girmiş firmaların diğer büyük firmalara karşı koyabilmek adına 1960’lı yıllarda ilk olarak Amerika ticaret sektöründe kullanılan bir pazarlama sistemi. Bu sistem parayı birincil öncül olmaktan çıkararak kar oranını yükseltmeyi amacı olarak görüyor. Gerilla pazarlamanın en temel ilkesi az maliyetle çok kar etmek olarak ifade edilse de bunun en önemli sebebi piyasaya yeni girmiş firmaların büyük firmalarla rekabet etmesinin en büyük dezavantajlarından birinin sürdürülebilir sermaye gücünün yetersizliği. Bu dezavantaj, akılcı ve yaratıcı yeni yöntemlerle avantaja çevrilmese dahi dezavantajın etkisi en alt seviyeye indirilebilir.

Gerilla Pazarlamanın Gelişimi

gerilla-pazarlama-1

İlk olarak Amerika’da ortaya çıkan bir sistem olsa da gerilla pazarlama aynı zamanda Jay Conrad Levinson tarafından 1984 senesinde yazılan bir kitabın adı olma özelliğini taşıyor. Bu kitap pazarlama yöntemlerinin gelenekselleşen yöntemlerin dışına çıkabileceğini kanıtladı ve birçok girişimciyle iş adamına yeni bir ufuk oluşturdu. Jay Conrad Levinson bu kitabı öğrencilerinin kısıtlı bütçeye sahip olanların nasıl bir pazarlama yolu izleyeceğini sorusunun ona yöneltilmesinden sonra bu soruya cevap veremedi ve bunun üzerine yaptığı araştırma sonucu bu konuyla ilgili üniversitelerde, kütüphanelerde bu konuyla ilgili bir kaynak olmamasından ötürü hazırlamış olduğu 527 maddelik bir liste çıkartarak gerilla pazarlama yöntemini temellendirdi. Böylece yeni kurulan ya da o gün halihazırda var olan küçük işletmeler için bir umut kaynağı oldu ve bu işletmelerin büyük firmalarla olan rekabet şansına pozitif bir katkı sağladı.

Gerilla Pazarlama Yönteminin Avantajları

gerilla-pazarlama-1

Gerilla pazarlama yönteminin temel çıkış noktasından başlamak daha doğru olacaktır. Çünkü gerilla pazarlama ne de olsa yöntemi bir ihtiyacın sonucu ortaya çıkmış bir yöntem. Büyük firmalarla rekabet edilmek için yeni kurulan firmaların kullandığı bir yöntem olan gerilla pazarlama yöntemi, çekeceğiniz bir reklam filmine göre daha masrafsız bir şekilde akılcılık ve yaratıcılık esas alınırsa sunulabilir. Akılcı ve yaratıcı olan yöntemler günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle birdenbire insanlar arasında yayılarak da çoğalabilir elbette. Bütün potansiyele ulaşmak aslında paranın dahi yapamayacağı bir şey ki büyük potansiyele ulaşılması durumunda da firmanız insanlar tarafından bilinecek ve bu insanlar da şirketlerin potansiyel müşteriler arasına girmiş olacak. Yeni kurulan firmalar rekabet şansını büyük firmalara karşı arttırarak piyasada söz sahibi olup büyük pastaya küçücük çatalını batırıp belki de en büyük dilimin sahibi olacaktır. Bu avantajları en doğru şekilde kullanarak maksimum verimi almak mümkün.

Gerilla Pazarlama Yönteminin Dezavantajları

 

gerilla-pazarlama-2

Her şeyde olduğu gibi gerilla pazarlamanın da belli başlı dezavantajları var. Gerilla pazarlamanın dezavantajlarından ilki, birdenbire büyük etki yaratamayacak olma ihtimalidir. Çünkü gerilla pazarlama sıcak para sağlayacak bir mekanizma değil ve bu yönteme tam olarak bir isim konulacaksa ‘’bir sürecin sonucu’’ olarak isimlendirilebilir. İkinci dezavantaj ise pazarı tanıyamamak veya anlayamamak. Pazarı tam anlamıyla tanımamış olmak bütün firmalar için büyük bir dezavantajdır. Örneğin, Avrupa pazarındaki insan yapısıyla Asya pazarındakini bir tutmayıp pazar anlayışına göre yöntemler geliştirerek potansiyel müşterileri etkilemeyi başarmalısınız. Bunları doğru şekilde yapmamıza rağmen de dezavantajlarımız yok diyemeyiz. Kısa süre içerisinde büyük kitlelere ulaşan dikkat çekici reklamlar etkisini belli bir zaman diliminde sürdürüp zamanla ya da birdenbire kaybolarak etkisini yitirebilirken, reklamların aslında hangi firmalar tarafından yapıldığının anlaşılamaması ya da reklamın reklamı yapan firmalar yerine başka firmalarla ilişkilendirilmesi bir başka dezavantaj olarak açıklanabilir.

Gerilla Pazarlama Örnekleri

gerilla-pazarlama-4

Gerilla pazarlama örnekleri aslında hayatımızın her yerinde sadece biz bunları gerilla pazarlama olarak bilmiyoruz. Örneğin, Red Bull şişesi şeklindeki sırt çantaları hem firmanın kendi reklamını yapmasına olanak sağlıyor hem de çantayı alan kişinin bir patronu gibi oluyor. Çünkü o çantayı alan kişi aslında o çantayı götürdüğü her yerde istemeden de olsa firmanın reklamını yapmış olacak ve firma bedavaya reklamını o kişiyle taşıyacak ve sadece bir çanta yardımıyla... Başka bir örnekse bir çikolata firmasının sıcak çikolata reklamı yaparken fincanı çikolatadan yapıp fincanın her yerinden sıcak çikolata akan bir şekilde anlatması olarak gösterilebilir. O fotoğraf bilinçaltımızda hep yer edecek olup, bizde sıcak çikolata içme isteğini uyandıracak olması amaçlanan temel nokta ve basit gözüken bir sunuşla kendini diğerlerinden farklı kılıyor.

gerilla-pazarlama-3

Dikkatli inceleyecek olursak, zaten yöntemlerin, masrafı minimum seviyeye indiren fakat farkındalığı bir o kadar ters orantıda anlatan bir şekilde kurgulandığını görebiliriz. Aslında bu yöntemlerin şu an rekabet edilmesi mümkün gözükmeyen ya da zor olan birçok firmanın temelinde bu yöntemlerin var olduğu; hatta bu yöntemlerin bu firmalar tarafından kullanıldığı işin en dikkat çekici yanı. Adidas, FedEx, Nestle, Mcdonalds, Coca Cola vb. büyük firmaların da gerilla pazarlama yöntemlerini tercih ettiğini söylemek mümkün.

Gerilla Pazarlama Yöntemleri Olmasaydı Ne Olurdu?

gerilla-pazarlama-4

Gerilla pazarlama yöntemlerinin varlığı aslında klasik yönetim anlayışından çıkılarak tekli pazar anlayışının kaybolmasına neden olabilir. Piyasada var olan firmaların rekabet eksikliğinden kaynaklanan firma hatalarının en aza indirgenmesine; kısacası belli başlı bir çoklu rekabet düzenin oluşmasına katkı sağlar. Sadece büyük markaların fikirlerinin öne çıktığı ve önemsendiği bir dünyada rekabet de söz konusu olamaz. Küreselleşen dünyada gerilla pazarlama yöntemleri olmadan tutunmanın zorluğunu günümüzde daha fazla görürdük ve gördüğümüz küçük işletmelerin sayısı günümüzdeki kadar çok olmazdı. Küçük işletme oranları gün gittikçe artmaya ve gerilla pazarlama yöntemleri küçük ve orta işletme sahiplerine, büyük firmalarla yarışabilme cesareti vererek ilham kaynağı olmaya devam ediyor.