JavaScript nedir?

     Bir websitesine girdiğimizde karşılaştığımız görüntü, HTML adı verilen etiketlerden meydana gelen bir yazım topluluğundan oluşmaktadır. Ancak HTML ile, günümüzde oldukça yaygın olarak görülen dinamizmi yüksek (örneğin açılır kapanır menüler, sürükle-bırak öğeleri, fare ile üzerine gidildiğinde yer veya renk değiştiren nesneler gibi)  görünümler elde etmek oldukça zordur. İşte “javascript” denilen programlama dili tam olarak bu noktada devreye girer. İlk olarak 1995 yılında, yukarıda bahsedilen ihtiyaçları fark eden Netscape firması tarafından C benzeri bir dil olarak üretilmiştir. Tarayıcı üzerinde çalışır, eskiden çalışabilmesi için tarayıcıların desteklemesi gerekmekteyken modern tarayıcıların hepsi tarafından desteklenmektedir ve web yazılımında bir standart olmuştur. Genellikle yukarıda bahsettiğimiz gibi “ön-yüz” yazılımlarında kullanılmakta olsa da NodeJS gibi frameworkler ile sunucu tarafında da işlevsel hale gelmiştir.

NASIL YAZILIR?

     Javascript kodları HTML içerisine gömülü olarak etiketleri arasına yazılır. Yaygın kullanımı etiketinden hemen önce yazılması yönündedir. Bunun sebebi, önce DOM elemanlarının yüklenmesi ve ardından kodların çalıştırılmasıdır. Böylece websitesinin daha hızlı yanıt verebilmesi sağlanır. Aşağıda örnek bir yapı görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

    

 

        

    

 

 

 

 

     Burada, form içerisindeki butona bir olay dinleyicisi (event listener) atanmış olup butona tıklama işlemi gerçekleştiğinde hello isimli fonksiyon çağırılmaktadır. Fonksiyon içerisindeki alert() fonksiyonu ekrana bir uyarı mesajı basılmasını sağlar.

     Genel olarak, HTML’i olabildiğince sade tutmak için, kodlar işlevlerine göre “.js” uzantılı dosyalarda depolanır ve bu dosyalardan çağırılırlar. Harici dosyalardan çağırılması şu şekilde olmaktadır:

 

NASIL ÖĞRENİLİR?

     Yapısı oldukça basit gibi görünse de javascript oldukça gelişmiş bir programlama dilidir. Öğrenmek için yaygın teknikler incelenmeli ve bol bol pratik yapılmalıdır. Bu konuda birçok yazılı ve video kaynak bulunabilir. JSFiddle sitesi pratik yapma konusunda bol bol yardımcı olacaktır.