MediaClick Blog Reklam

MediaClick Blog Reklam Koşulları

 

MediaClick Blog, teknoloji, web tasarım, dijital pazarlama, bilinmeyen terimler konularında çeşitli kısa bilgiler ve içerikler sunan bir pazarlama bloğudur. 

Web sitemizde reklam yayınlama seçenekleri aşağıda sunulmuştur:

1. BLOG'umuzda makale yayınlama:

a. MediaClick Blog, ana konu başlıkları içerisinde olmalıdır.
b. Makale en az 1000 kelimeden oluşmalıdır.
c. Makalede en fazla 3 dış link olabilir. 

Makale yayınlama ücreti : 500 USD / Ömür boyu veya 200 USD / YIL

2. Mevcut Blog yazılarımızdan link oluşturma:

a. MediaClick Blog'da yer alan ve sponsorlu olmayan blog yazılarından biri seçilebilir.
b. Makalede en fazla 3 dış link olabilir. 

Makale yayınlama ücreti : 750 USD / Ömür boyu veya 300 USD / YIL

 

MediaClick Blog Advertising Terms

 

MediaClick Blog is a marketing blog that offers various short information and content on technology, web design, digital marketing, unknown terms.

Advertising options on our website are presented below:

1. Posting articles on our BLOG:

a. MediaClick Blog should be within the main topics.
b. The article should be at least 1000 words.
c. The article can have up to 3 external links.

Article publishing fee: 500 USD / Lifetime or 200 USD / YEAR

2. Creating links from our existing Blog posts:

a. One of the non-sponsored blog posts on the MediaClick Blog can be selected.
b. The article can have up to 3 external links.

Article publishing fee: 750 USD / Lifetime or 300 USD / YEAR