Teknoloji nedir?

Teknoloji bir insan etkinliğidir. İnsanlık tarihinde bilimden ve mühendislikten önce var olmuş olan bir kavramdır. Pek çok yönden bilimin uygulamaya geçirilmiş hali olarak görülmektedir. Teknoloji sayesinde insanların hayatta kalabilmesi için gerekli olan araç ve gereçlerin üretilmesi sağlanır. Ayrıca üretim yöntemlerinin, yeteneklerin bir araya gelmesini sağlayan bilgi bütününe de teknoloji olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde hayatın her alanında varlık gösteren teknolojik ürünler sayesinde yaşam oldukça kolaylaşmıştır. Teknoloji sayesinde üretim artmış, mesafeler kısalmış, bilgi tüm dünyaya yayılmış, gelişmiş düzeyi artmış, kişilerin yaşamları kolaylaşmıştır. 

Teknoloji Ne Anlama Gelir?

teknoloji-nedir-4

Teknolojinin kelime kökeni Yunancadan gelmektedir. Yunanca sanat ve bilmek sözcüklerinin bir araya gelmesi sonucunda teknoloji kelimesi ortaya çıkmıştır. Teknoloji insanların ihtiyaçlarının karşılanması için aletlerin yapılması, üretimin gerçekleşmesini sağlayan bilgi, teknik ve yetenekler bütünü olarak adlandırılmaktadır. Bilim günlük yaşama aktarılmış hali teknoloji olarak nitelendirilebilir. 

Bilimi gelişim göstermesiyle birlikte yapılan çalışmalar sayesinde teknik yönden kaydedilen gelişmeler teknoloji olarak nitelendirilir. İnsanlığın ürettiği bilgi birikimi sayesinde bilim sürekli gelişerek var olur. Bilimin gelişmesi ve teknik bilgilerin artması sayesinde de teknolojik ürünler üretilir. Bilim ilerledikçe teknoloji de aynı oranda gelişir. 

Teknolojinin Önemi Nedir?

teknoloji-nedir-2

Teknoloji insan hayatı için son derece önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlığın var olma mücadelesi başladığından beri teknoloji de hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. İnsanları hayatını kolaylaştırması, zamandan tasarruf edilmesini sağlaması nedeniyle teknoloji günlük yaşamın olmazsa olmaz, tamamlayıcı bir parçasıdır. 

Akıllı ev sistemleri, mutfak gereçleri, toplu taşıma, otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar günlük hayatta insanların karşısına sürekli çıkan teknolojik ürünlerden bazılarıdır. Bu teknolojik ürünler sayesinde insanlar ilkellikten kurtularak daha çağdaş koşullarda hayatını devam ettirebilmektedir. Teknolojinin sunduğu avantajlar sayesinde insanlar yorulmadan günlük yaşamlarını sürdürür. 

Günlük yaşamı tamamen etkisi altına alan bir diğer teknolojik unsur ise internettir. İnternet sayesinde alışveriş yapma, bilgi edinme, eğitim alma, ödeme yapma, eğlenme, iletişim kurma gibi pek çok faaliyet kolaylıkla yerine getirilebilmektedir. İnternet kişilerde bağımlılık yaratacak kadar günlük hayata dahil olmuş durumdadır. 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sahip olduğu teknolojik olanaklar ve üretebildiği teknolojik ürünler ile ölçülebilir. Teknoloji sayesinde üretim kolaylaşır, bayındırlık düzeyi artar, sanayileşme elde edilir. Ülkenin refah düzeyi yükselir. Pek çok teknolojik başarı beraberinde ekonomik başarıyı da getirmektedir. Ülkeler teknoloji satarak iktisadi olarak dışa olan bağımlılıktan kurtulabilir.

Teknolojinin Yararları Nelerdir?

teknoloji-nedir-1

 • Teknoloji sürekli gelişim gösteren, hiçbir zaman durağan olmayan bir unsurdur. Hemen hemen her gün kişilerin hayatına yeniliklere ve kolaylık getiren bir teknolojik gelişme ortaya çıkar. 
 • Teknolojik ürünler ve icatlar günlük hayata olumlu katkı sağlayan unsurlardır. Bu sayede eğitim, sağlık, üretim, ulaşım, beslenme, ticaret, sanayileşme gibi hayatın pek çok alanında iyileşmeler kaydedilir, yaşam kolaylaşır. 
 • Teknoloji sayesinde bazı alışkanlıklar değişime uğramıştır. Önceden mağaza gezmek suretiyle yapılan alışveriş yerini internet üzerinden evden çıkmaya gerek kalmaksızın yapılan alışverişe bırakmıştır. Bu durum yeterli zamanı olmayanlar, yaşlılar, evden çıkmaya elverişli sağlık koşullarına sahip olmayan kişiler için önemli bir avantaj teşkil eder.
 • Teknolojik gelişmeler sayesinde sağlık sorunlarının bertaraf edilmesi için ameliyat teknikleri gelişim göstermiştir, erken tanı koyulması kolaylaşmıştır. Kişilerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat sürmelerine olanak tanınmıştır.
 • Teknoloji sayesinde ulaşım kolaylaşarak mesafeler kısalmıştır. Eskiden uzun zaman süren yolculuklar uçak teknolojisi sayesinde saatlere indirgenmiştir. Mesafelerin azalması sosyal hayatı kolaylaştırmış, ticaretin de gelişmesine katkı sağlamıştır.
 • Teknolojinin insanlara sunduğu en önemli kazanım bilgiye ulaşma kolaylığıdır. Teknolojik imkanlar sayesinde bilgiye istenilen zamanda, istenilen yerden ulaşılabilmektedir. Bilgi çeşitliliği ve paylaşımı önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu da toplumların kalkınması için oldukça yararlı bir husustur. 
 • Teknolojik gelişmeler sayesinde bir ürünün pazarlanması, geniş kitlelere duyurulması, mesafelerin kolayca aşılarak kişilere ulaştırılması kolaylaşmıştır. Bu durum da şirketlerin büyümesine ve ekonomik kalkınmaya oldukça olumlu katkılar sağlamaktadır. 
 • Teknoloji sayesinde eğitim olanakları artar. Eğitim artık yalnızca okulda yürütülen bir faaliyetten çok kişilerin internet vasıtasıyla dilediği an ulaşabildiği bir hale kavuşmuştur. Bu da insanların gelişmesine, bilimin ve icatların ilerlemesine önemli bir katkı sağlamaktadır.
 • Teknolojik gelişmeler sanayiciliğin de çağ atlamasına neden olmuştur. Üretimde makineleşme artmış, insan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. Teknoloji sayesinde kısa zamanda daha fazla üretim yapılabilir hale gelmiş, verimlilik artmıştır. Böylece ekonomik ve toplumsal kalkınma elde edilmiştir.  

Teknolojinin Zararları Nelerdir?

teknoloji-nedir-3

 • Teknolojik ürünler nedeniyle insanlar daha pasif, hareketsiz ve tembel bir yaşam tarzı sürmeye başlamıştır. 
 • Teknolojik gelişmeler nedeniyle yüksek kapasiteyle çalışan fabrikalar doğal kaynakların tükenmesine ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Küresel ısınma, hava kirliliği, ormanların katledilmesi teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan bazılarıdır.
 • Teknoloji nedeniyle insanlar asosyal birer varlık haline gelmiştir, yüz yüze iletişim azalmıştır. Sanal ortam insanların aktif olduğu bir alan haline gelmiştir. Bu nedenle uykusuzluk, depresyon, hareketsizliğe bağlı çeşitli metabolik rahatsızlıklar baş göstermiştir.
 • Her bir teknolojik ürün elektrik enerjisi ile çalışır. Bu durumda insanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların artmasına yol açar. Elektromanyetik alanların genişlemesi insanların sinir sistemi üzerinde oldukça fazla olumsuz etkiye sahiptir. 
 • Teknolojik gelişmeler toplum tarafından yakından takip edilmektedir. Bu durumda her teknolojik yenilikten haberdar olan kişiler söz konusu son teknoloji ürünlerini satın almayı hedefler. Bu durumda insanın üreten değil tüketen bir konumda olmasına yol açar. 
 • Önceden lüks tüketim maddesi olarak görülen ürünler günümüzde birer zorunluluk haline gelmiştir.  Bu da kişileri daha fazla harcamaya iten bir unsurdur. Daha fazla harcama beraberinde ekonomik sıkıntıları ve tüketim çılgınlığını getirmektedir.