Gerilla pazarlama nedir?

İÇİNDEKİLER

Gerilla pazarlama yöntemi, piyasaya yeni girmiş firmaların diğer büyük firmalara karşı koyabilmek adına 1960’lı yıllarda ilk olarak Amerika ticaret sektöründe kullanılan bir pazarlama sistemi. Bu sistem parayı birincil öncül olmaktan çıkararak kar oranını yükseltmeyi amacı olarak görüyor. Gerilla pazarlamanın en temel ilkesi az maliyetle çok kar etmek olarak ifade edilse de bunun en önemli sebebi piyasaya yeni girmiş firmaların büyük firmalarla rekabet etmesinin en büyük dezavantajlarından birinin sürdürülebilir sermaye gücünün yetersizliği. Bu dezavantaj, akılcı ve yaratıcı yeni yöntemlerle avantaja çevrilmese dahi dezavantajın etkisi en alt seviyeye indirilebilir.

Gerilla pazarlama nedir?

Gerilla pazarlama, geleneksel reklam yöntemlerinden saparak, yaratıcı, düşük maliyetli ve etkileyici pazarlama stratejileri kullanarak dikkat çekmeyi hedefleyen bir pazarlama taktiği veya yaklaşımıdır. Bu tür pazarlama, büyük bütçelere sahip olmayan veya geleneksel reklam yöntemleriyle rekabet edemeyen işletmeler, markalar veya organizasyonlar için özellikle etkilidir. Gerilla pazarlama, tüketicilerin ilgisini çekmek, markayı tanıtmak ve farkındalık yaratmak için yaratıcı ve sıradışı yöntemleri kullanır.

Gerilla pazarlama stratejileri şunları içerebilir:

 1. Sosyal Medya: Viral pazarlama kampanyaları, yaratıcı hashtag'ler ve paylaşılabilir içeriklerle sosyal medyayı kullanma.
 2. Sokak Pazarlaması: Cadde promosyonları, sürpriz etkinlikler, sokak sanatı veya yerel etkinlikler düzenleme.
 3. Guerilla Reklam: Sokak mobilyalarını veya bekleme alanlarını marka mesajlarıyla süsleme veya dikkat çekici afişler oluşturma.
 4. Ürün Deneyimi: Ürün denemeleri, ücretsiz örnekler veya sıradışı ürün sunumları düzenleme.
 5. Olay Pazarlaması: Sıradışı etkinlikler, flash mob'lar veya çevresel etkinliklerle dikkat çekme.
 6. Karşı Medya İlişkileri: Medya ilgisini çekmek için sıradışı basın bültenleri veya medya etkinlikleri düzenleme.
 7. İçerik Pazarlama: Yaratıcı blog yazıları, videolar, infografikler veya podcast'ler oluşturma.

Gerilla pazarlama, tüketicilerde olumlu bir izlenim bırakmak, marka sadakati oluşturmak ve büyük bir etki yaratmak için sıra dışı ve düşük maliyetli taktikler kullanmayı amaçlar. Bu yaklaşım, tüketicilerin geleneksel reklamcılığa karşı direnci arttığı bir dönemde markaların dikkat çekmek için yaratıcı ve eğlenceli yöntemlere başvurmasına olanak tanır.

Gerilla pazarlamanın gelişimi

İlk olarak Amerika’da ortaya çıkan bir sistem olsa da gerilla pazarlama aynı zamanda Jay Conrad Levinson tarafından 1984 senesinde yazılan bir kitabın adı olma özelliğini taşıyor. Bu kitap pazarlama yöntemlerinin gelenekselleşen yöntemlerin dışına çıkabileceğini kanıtladı ve birçok girişimciyle iş adamına yeni bir ufuk oluşturdu. Jay Conrad Levinson bu kitabı öğrencilerinin kısıtlı bütçeye sahip olanların nasıl bir pazarlama yolu izleyeceğini sorusunun ona yöneltilmesinden sonra bu soruya cevap veremedi ve bunun üzerine yaptığı araştırma sonucu bu konuyla ilgili üniversitelerde, kütüphanelerde bu konuyla ilgili bir kaynak olmamasından ötürü hazırlamış olduğu 527 maddelik bir liste çıkartarak gerilla pazarlama yöntemini temellendirdi. Böylece yeni kurulan ya da o gün halihazırda var olan küçük işletmeler için bir umut kaynağı oldu ve bu işletmelerin büyük firmalarla olan rekabet şansına pozitif bir katkı sağladı.

Gerilla pazarlamanın avantajları

Gerilla pazarlama yönteminin temel çıkış noktasından başlamak daha doğru olacaktır. Çünkü gerilla pazarlama ne de olsa yöntemi bir ihtiyacın sonucu ortaya çıkmış bir yöntem. Büyük firmalarla rekabet edilmek için yeni kurulan firmaların kullandığı bir yöntem olan gerilla pazarlama yöntemi, çekeceğiniz bir reklam filmine göre daha masrafsız bir şekilde akılcılık ve yaratıcılık esas alınırsa sunulabilir. Akılcı ve yaratıcı olan yöntemler günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle birdenbire insanlar arasında yayılarak da çoğalabilir elbette. Bütün potansiyele ulaşmak aslında paranın dahi yapamayacağı bir şey ki büyük potansiyele ulaşılması durumunda da firmanız insanlar tarafından bilinecek ve bu insanlar da şirketlerin potansiyel müşteriler arasına girmiş olacak.

Gerilla pazarlama, geleneksel pazarlama stratejilerine göre bazı avantajlar sunar. İşte gerilla pazarlamanın başlıca avantajları:

 1. Dikkat Çekme: Gerilla pazarlama, yaratıcı ve sıra dışı taktikler kullanarak hedef kitlelerin dikkatini hızla çekebilir. Bu, markaların reklamlarını göz önünde bulundurmasını ve akılda kalmasını sağlar.

 2. Düşük Maliyet: Genellikle düşük bütçeli kampanyalarla uygulanabilen gerilla pazarlama, büyük reklam harcamaları gerektirmeyebilir. Yaratıcı düşünce ve yenilikçilik, düşük maliyetli etkili kampanyaların oluşturulmasına olanak tanır.

 3. Sosyal Medya Potansiyeli: Gerilla pazarlama kampanyaları genellikle sosyal medyada paylaşılabilir ve viral olabilir. Bu, kampanyaların daha fazla dikkat çekmesini ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından görülmesini sağlar.

 4. Eşsizlik: Sıra dışı ve yaratıcı taktikler kullanarak gerilla pazarlama, markaların rekabetten sıyrılmasına yardımcı olabilir. Bu, markanın kendini diğerlerinden ayırt etmesine yardımcı olur.

 5. Esneklik: Gerilla pazarlama kampanyaları genellikle hızlı bir şekilde uygulanabilir. Hızlı kararlar alınabilir ve hedef kitlenin tepkilerine göre kampanya ayarları değiştirilebilir.

 6. Etkileşim: Gerilla pazarlama, tüketicilerle daha yakın ve kişisel bir etkileşim kurma fırsatı sunabilir. Etkinlikler, yarışmalar veya sürpriz kampanyalar tüketicilerle doğrudan temas kurmaya olanak tanır.

 7. Marka Sadakati: Yaratıcı gerilla pazarlama kampanyaları, tüketicilerde olumlu bir izlenim bırakabilir ve marka sadakati oluşturabilir. Tüketiciler, bu tür kampanyaların ardındaki markayı olumlu bir şekilde hatırlayabilirler.

 8. Reklam Tükenmeme: Geleneksel reklamcılığa karşı daha dirençli olan tüketiciler, gerilla pazarlama kampanyalarını daha olumlu bir şekilde algılayabilirler.

Gerilla pazarlama, yaratıcı düşünce ve risk alma gerektirir, ancak doğru şekilde uygulandığında, markalar için etkili bir pazarlama stratejisi olabilir. Bu avantajlar, markaların dikkat çekici kampanyalar oluşturarak rekabetçi pazarlarda öne çıkmasına yardımcı olabilir.

Gerilla pazarlama dezavantajları

Gerilla pazarlama, yaratıcı ve düşük maliyetli bir pazarlama stratejisi olsa da, bazı dezavantajları ve riskleri bulunmaktadır:

 1. İstikrarsızlık: Gerilla pazarlama genellikle sıra dışı ve beklenmedik taktikler içerir. Bu, sonuçların tahmin edilemez olmasına neden olabilir. Kampanyaların beklenen başarıya ulaşmaması veya olumsuz bir tepki alması riski vardır.

 2. Algı Sorunları: Bazı gerilla pazarlama kampanyaları, tüketiciler veya halk tarafından rahatsız edici veya uygunsuz olarak algılanabilir. Bu, marka imajına zarar verebilir ve olumsuz tepkilere yol açabilir.

 3. Hukuki Sorunlar: Bazı gerilla pazarlama kampanyaları, hukuki sorunlara yol açabilir. Örneğin, izinsiz olarak özel mülklerde veya ticari alanlarda reklam yapma girişimleri hukuki sorunlara neden olabilir.

 4. İzleyicilerin Reddi: Tüketiciler zaman zaman geleneksel reklamlardan kaçarken, gerilla pazarlama taktikleri de rahatsızlık yaratabilir ve izleyicilerin bu tür pazarlama girişimlerini reddetmesine yol açabilir.

 5. Sürdürülebilirlik Sorunları: Gerilla pazarlama genellikle anlık veya belirli bir etkinlik için tasarlanır. Bu nedenle, uzun vadeli bir pazarlama stratejisi olarak sürdürülebilir değildir. Markalar sürekli olarak tüketici ilgisini çekmek istediklerinde farklı taktiklere ihtiyaç duyarlar.

 6. Maliyet Artışı: İlk bakışta düşük maliyetli gibi görünse de, bazı gerilla pazarlama kampanyaları maliyetleri artırabilir. Örneğin, hukuki sorunlarla başa çıkmak veya kampanyaları gerçekleştirmek için özel izinler almak ek maliyetlere yol açabilir.

 7. Etki Değerlendirmesi: Gerilla pazarlama kampanyalarının etkisini ölçmek ve değerlendirmek bazen zor olabilir. Geleneksel pazarlama stratejileri kadar sayısal verilere dayalı sonuçlar elde etmek zor olabilir.

Gerilla pazarlama, dikkat çekici ve yaratıcı kampanyalarla başarıya ulaşabilir, ancak dikkatli bir planlama ve risk yönetimi gerektirir. Dezavantajlarını anlamak ve olası sorunlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Gerilla pazarlama örnekleri

Gerilla pazarlama örnekleri aslında hayatımızın her yerinde sadece biz bunları gerilla pazarlama olarak bilmiyoruz. Örneğin, Red Bull şişesi şeklindeki sırt çantaları hem firmanın kendi reklamını yapmasına olanak sağlıyor hem de çantayı alan kişinin bir patronu gibi oluyor. Çünkü o çantayı alan kişi aslında o çantayı götürdüğü her yerde istemeden de olsa firmanın reklamını yapmış olacak ve firma bedavaya reklamını o kişiyle taşıyacak ve sadece bir çanta yardımıyla... Başka bir örnekse bir çikolata firmasının sıcak çikolata reklamı yaparken fincanı çikolatadan yapıp fincanın her yerinden sıcak çikolata akan bir şekilde anlatması olarak gösterilebilir. O fotoğraf bilinçaltımızda hep yer edecek olup, bizde sıcak çikolata içme isteğini uyandıracak olması amaçlanan temel nokta ve basit gözüken bir sunuşla kendini diğerlerinden farklı kılıyor.

 

Dikkatli inceleyecek olursak, zaten yöntemlerin, masrafı minimum seviyeye indiren fakat farkındalığı bir o kadar ters orantıda anlatan bir şekilde kurgulandığını görebiliriz. Aslında bu yöntemlerin şu an rekabet edilmesi mümkün gözükmeyen ya da zor olan birçok firmanın temelinde bu yöntemlerin var olduğu; hatta bu yöntemlerin bu firmalar tarafından kullanıldığı işin en dikkat çekici yanı. Adidas, FedEx, Nestle, Mcdonalds, Coca Cola vb. büyük firmaların da gerilla pazarlama yöntemlerini tercih ettiğini söylemek mümkün.


Ayşe Yeren
Ayşe Yeren
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...