Http Error 405 Hatası Nedir? Nasıl Düzeltilir?

İÇİNDEKİLER

HTTP Error 405 hatası nedir?

HTTP Error 405, bir HTTP (Hypertext Transfer Protocol) isteği sırasında bir hata durumunu tanımlayan bir durum kodudur. Bu hata, bir sunucunun belirli bir HTTP isteğini kabul etmeyi reddettiği durumlarda meydana gelir. HTTP Error 405, "Method Not Allowed" olarak da adlandırılır ve aşağıdaki senaryolarda ortaya çıkabilir:

  1. Yanlış HTTP Metodu: Sunucu, belirli bir isteği kabul etmez, çünkü kullanılan HTTP metodu (GET, POST, PUT, DELETE vb.) beklenen işlemi gerçekleştirmek için uygun değildir. Örneğin, bir kaynağın sadece okunmasına izin veren bir GET isteği yapılırken, bu kaynağı güncellemek için bir PUT isteği kullanıldığında HTTP Error 405 oluşabilir.
  2. İzin Sorunları: Sunucu, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanıcı izinlerine sahip olmadığınızı düşünüyorsa HTTP Error 405 üretebilir.
  3. Sunucu Yanıtı Eksik veya Yanlış: Sunucunun, isteğe yanıt vermek için gerekli olan bilgiler eksik veya hatalı ise, bu da HTTP Error 405'e neden olabilir.

HTTP-Error-405.jpg
Yanlış HTTP metodu

Yanlış HTTP Metodu" hatası, bir web sunucusu, belirli bir HTTP isteğini kabul etmeyi reddettiğinde oluşur. Bu hata, kullanılan HTTP metodu (GET, POST, PUT, DELETE vb.) ile sunucu üzerinde beklenen işlem arasındaki uyumsuzluk nedeniyle meydana gelir. İşte bu hatanın daha geniş açıklaması ve çözüm önerileri:

Nedenleri:

Geçersiz veya Beklenmeyen Metodlar: Birçok web sunucusu, özellikle RESTful API'lar veya web servisleri üzerinde, belirli bir kaynağın yalnızca belirli HTTP metotlarıyla etkileşime girmesine izin verir. Örneğin, bir kaynağın yalnızca GET metodu ile okunmasına izin verilirken, PUT veya DELETE metotları ile güncellenmesine izin verilmeyebilir.

Eksik veya Hatalı İstek Başlıkları: Bazı istekler, gereken başlık bilgilerini veya parametreleri eksik veya hatalı biçimde gönderdiğinde, sunucu bu nedenle yanıt veremeyebilir.

Çözüm Önerileri:

İsteği Doğrulayın: İlk adım, isteğinizi gözden geçirmek ve kullanılan HTTP metotlarının belirli bir kaynak veya işlem için uygun olup olmadığını doğrulamaktır. Hangi işlemlerin hangi metotlarla yapılabilir olduğunu belirlemek için belgeleri veya API dokümantasyonunu inceleyin.

Uygun Metotu Kullanın: İsteğinizi uygun HTTP metoduyla değiştirin. Örneğin, bir kaynağı güncellemek için PUT veya POST metotlarını kullanmalısınız, okumak için ise GET metodu uygundur.

Başlık ve Parametreleri Kontrol Edin: İsteğinizi gönderirken gereken başlık bilgilerini ve parametreleri eksiksiz ve doğru biçimde eklediğinizden emin olun. Bu bilgiler, sunucu tarafından işlem yapmak için gerekebilir.

Sunucu İzni: Eğer bir kaynağın güncellenmesi veya silinmesi gibi işlemler için izinler gerekiyorsa, sunucunun bu izinlere sahip olduğundan emin olun. Sunucu tarafında bu işlemleri yapabilmek için gerekli yetkilendirmeleri düzgün şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.

Sunucu Hata İletisi: Sunucu, hangi metotların kabul edildiğini veya neden bir isteği reddettiğini belirten bir hata ileti döndürebilir. Bu hata iletiyi inceleyerek sorunun nedenini daha iyi anlayabilirsiniz.


İzin sorunları

"İzin Sorunları," HTTP Error 405 hatasının başka bir nedeni olabilir. Bu hata, sunucunun belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanıcının yeterli izne sahip olmadığı durumda meydana gelir. İşte bu hatanın daha geniş açıklaması ve çözüm önerileri:

Nedenleri:

Kullanıcı İzinleri: Sunucu, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanıcı hesabının yeterli izne sahip olmadığını tespit ederse bu hatayı üretebilir. Örneğin, bir dosyayı güncellemek veya silmek için kullanıcıya gerekli izinler verilmemiş olabilir.

Sunucu İzinleri: Sunucu yazılımı, belirli HTTP metotlarını kullanmak veya işlemleri gerçekleştirmek için izinlere sahip olmalıdır. Sunucu tarafında izinler eksikse, HTTP Error 405 hatası alınabilir.

Çözüm Önerileri:

Kullanıcı İzinlerini Kontrol Edin: Eğer kullanıcı tarafında bir sorun varsa, kullanıcının gereken izinlere sahip olduğundan emin olun. Dosya veya klasörlerin izinleri, kullanıcıların okuma, yazma veya diğer işlemleri gerçekleştirebilmesi için uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

Sunucu İzinlerini İnceleyin: Sunucu tarafında, belirli işlemleri gerçekleştirmek için gerekli izinlerin verildiğinden emin olun. Örneğin, PHP dosyalarını çalıştırmak için sunucu tarafında izinlerin doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Htaccess Dosyasını Kontrol Edin: Sunucu tarafında kullanılan htaccess dosyası, belirli izinleri ve yönlendirmeleri kontrol etmek için kullanılır. Htaccess dosyasındaki hatalı yapılandırmalar HTTP Error 405 hatasına neden olabilir.

İşlem Yetkilendirmesi: Eğer belirli bir işlemi gerçekleştirmek için yetkilendirmeler gerekiyorsa, bu yetkilendirmelerin doğru bir şekilde yapılandırıldığından emin olun. Özellikle web uygulamalarında kullanıcı yetkilendirmesi önemlidir.

Sunucu Yazılımı Güncellemeleri: Sunucu yazılımınızı güncel tutarak güvenlik açıkları ve izin sorunlarını önleyebilirsiniz. Güncel sunucu yazılımı, çoğu sorunun giderilmesine yardımcı olabilir.

Sunucu yanıtı eksik veya yanlış

"Sunucu Yanıtı Eksik veya Yanlış" hatası, bir HTTP isteğine sunucunun beklenen yanıtı sağlayamadığında meydana gelir. Bu hata, sunucunun eksik veya yanlış bir yanıt gönderdiği veya hiç yanıt vermediği durumlarda karşımıza çıkabilir. İşte bu hatanın daha geniş açıklaması ve çözüm önerileri:

Nedenleri:

Sunucu Yanıtı Hatası: Sunucu, belirli bir isteği işlemek veya yanıtlamak için teknik bir sorun yaşıyor olabilir. Bu sorun, sunucu tarafındaki yazılım veya donanım hatalarından kaynaklanabilir.

Gecikmeli Yanıt: Sunucu, isteğe yanıt vermeden önce beklenmeyen bir gecikme yaşayabilir. Bu gecikme nedeniyle sunucu, isteğe zamanında yanıt veremeyebilir.

Çözüm Önerileri:

Sunucu Sağlığını Kontrol Edin: Sunucu tarafında bir sorun olup olmadığını belirlemek için sunucunun sağlığını kontrol edin. Donanım veya yazılım hataları varsa, bu hataları gidermek için sunucu bakımı yapın.

Sunucu Kayıtlarını İnceleyin: Sunucu kayıtları, hangi hataların meydana geldiğini ve hangi işlemlerin yanıtsız kaldığını tespit etmenize yardımcı olabilir. Sunucu kayıtlarını inceleyerek sorunun nedenini anlamaya çalışın.

Bağlantı Sorunlarını Kontrol Edin: İsteğin iletimi sırasında bağlantı sorunları yaşanabilir. Ağ bağlantısının kesintiye uğramadığından ve sunucuyla istemci arasındaki iletişimin sağlandığından emin olun.

Hız Sorunlarına Dikkat Edin: Sunucu yanıtlarının yavaş olması, "Sunucu Yanıtı Eksik veya Yanlış" hatasına neden olabilir. Sunucu performansını artırmak için hız optimizasyonu yapın.

Sunucu Yazılımı Güncellemeleri: Sunucu yazılımınızı ve uygulamalarınızı güncel tutarak potansiyel hataları ve güvenlik açıklarını gidermek için önlemler alın.

Sunucu Sağlayıcınızla İletişime Geçin: Eğer sorun sunucu sağlayıcısından kaynaklanıyorsa, sunucu sağlayıcınıza başvurarak sorunu çözümlemeleri için yardım isteyin.


Volkan İnanç
Volkan İnanç
×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...