Rest API nedir?

İÇİNDEKİLER

Rest API nedir?

REST API, Representational State Transfer (REST) mimarisine dayalı olarak geliştirilen bir API'dir. REST, web hizmetlerinin tasarımı ve iletişimi için kullanılan bir yaklaşımdır. RESTful API veya REST API olarak da adlandırılan bu tür API'lar, web uygulamaları ve servisler arasında veri iletişimi sağlar.

REST API, web hizmetlerinin tasarımını basitleştirir ve HTTP gibi yaygın kullanılan standartlarla uyumlu olduğu için çok sayıda platform ve programlama dili ile uyumlu çalışır. RESTful API'lar, çeviklik, ölçeklenebilirlik ve kolay anlaşılırlık gibi avantajlara sahiptirler ve bu nedenle web tabanlı uygulamalar ve servisler arasında yaygın olarak kullanılırlar.

Tarihçesi

REST (Representational State Transfer), Roy Fielding tarafından 2000 yılında California Üniversitesi, Irvine'de tamamladığı doktora tezi "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures" (Mimarlık Stilleri ve Ağ Tabanlı Yazılım Mimarilerinin Tasarımı) ile tanıtıldı. Fielding, bu tezinde web hizmetlerinin nasıl tasarlanması gerektiğine dair REST kavramını açıkladı. REST, temel olarak web hizmetlerinin ve uygulamaların tasarımında kullanılan bir yaklaşım olarak tanıtıldı.

Roy Fielding, doktora tezinde REST'in temel prensiplerini tanımladı. Bu prensipler, kaynakların benzersiz URI'larla temsil edilmesi, temel HTTP yöntemlerinin kullanılması, bağlantısızlık (statelessness), hafif ve standart veri formatlarının kullanılması, evrensel arabirim (uniform interface) ve sunucu-istemci ayrımı (client-server) gibi prensipleri içerir. REST, bu prensiplere uygun olarak kaynak odaklı, bağımsız ve basit bir yapı sunar. Fielding'in tezi, web geliştiricileri ve yazılım mühendisleri arasında hızla kabul gördü ve REST, web hizmetleri ve API tasarımının temel bir bileşeni haline geldi. Bugün RESTful API'lar, web uygulamaları ve mobil uygulamalar arasındaki veri iletişimi için yaygın bir standart olarak kullanılmaktadır.

REST API'nin temelleri

Aşağıda REST API'nin temel özelliklerini bulabilirsiniz.

 1. Kaynak Odaklı (Resource-Centric): REST API, kaynaklara (resources) odaklanır. Her kaynak, bir benzersiz tanımlayıcıya sahip olur (URI - Uniform Resource Identifier) ve bu URI ile erişilebilir. Örneğin, bir REST API'de bir kullanıcı, bir ürün veya bir gönderi gibi kaynaklar birer URI ile temsil edilir.

 2. HTTP Protokolü: REST API, genellikle HTTP protokolünü kullanır. HTTP yöntemleri (GET, POST, PUT, DELETE vb.) kaynakların okunması, oluşturulması, güncellenmesi ve silinmesi gibi temel işlemleri temsil eder. Her kaynağın bir URI'si olduğundan, bu URI'lerle HTTP yöntemleri kullanılarak kaynaklara erişilir.

 3. Durumdan Bağımsız (Stateless): REST API, her isteğin bir istemci tarafından ayrı ayrı bağımsız olarak ele alındığı bir mimariye sahiptir. Her istek, gerekli tüm bilgileri içermelidir. Sunucu, istemci durumunu saklamaz, bu nedenle her istek özgün ve bağımsızdır.

 4. Temel Veri Formatları: REST API, veri iletişimi için genellikle JSON veya XML gibi temel veri formatlarını kullanır. JSON, daha hafif ve okunabilir olduğu için RESTful API'lar arasında yaygın bir tercihtir.

 5. Bağlantısızlık (Client-Server Separation): REST, sunucu ve istemciyi bağımsız varlıklar olarak ele alır. İstemci ve sunucu arasındaki iletişim, veri temini ve işleme işlevleri açısından ayrılır.

 6. Evrensel Arabirim (Uniform Interface): REST API, her kaynağın temsilini ve iletişimini tutarlı ve standart bir şekilde yapmayı amaçlar. Bu, API'nin anlaşılmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır.

REST API, özellikle hafif, basit ve genel kullanım durumları için uygundur. Ancak, her uygulama ve senaryo farklı olduğundan, gereksinimlere uygun bir API seçimi yapmak önemlidir. REST API'ları, çoğu modern web uygulaması ve mobil uygulama için popüler bir seçenektir.

Avantajları

 1. Basit ve Kolay Anlaşılır: REST API, temel HTTP yöntemlerini kullanarak çalışır ve kaynak odaklıdır. Bu nedenle REST API'ları kullanmak ve anlamak oldukça basittir.

 2. Bağımsızlık: REST, sunucu ve istemciyi bağımsız entiteler olarak ele alır. Sunucu ve istemci arasındaki iletişim, bağımsızdır ve istemci tarafından her istekte gerekli tüm bilgiler sunucuya iletilir. Bu, sunucunun istemci durumunu saklaması gerekmeksizin ölçeklenmesini kolaylaştırır.

 3. Veri Formatları: REST API, veri iletişimi için yaygın olarak JSON veya XML gibi standart ve hafif veri formatlarını kullanır. Bu, veri taşımanın ve işlemenin kolaylığını sağlar.

 4. Genişletilebilirlik: REST API'ları, yeni kaynaklar eklemek ve API'yi genişletmek kolaydır. Her kaynak, kendi URI'ye sahip olduğu için yeni kaynaklar eklemek API'yi karmaşıklaştırmaz.

 5. Ölçeklenebilirlik: REST API'ları, ölçeklenmesi kolay bir yapı sunar. Bu, büyük veri akışlarına ve yüksek trafikli uygulamalara hizmet etmek için uygundur.

 6. Çeviklik (Statelessness): REST, her isteği bağımsız olarak ele aldığı için sunucu tarafında oturum yönetimi gibi işlemler gerektirmez. Bu, sunucunun daha az kaynak kullanmasını sağlar.

Dezavantajları

 1. Kurumsal Güvenlik: REST API, güvenlik konularını özelleştirilmiş bir şekilde ele alır, bu nedenle bazen kurumsal güvenlik gereksinimlerini karşılamak için ek iş gerektirebilir.

 2. Karmaşıklık Yönetimi: Büyük ve karmaşık uygulamalarda, RESTful API'ların yönetimi ve belgelendirilmesi zor olabilir.

 3. Standart Eksikliği: REST, birçok açıdan esneklik sunar, ancak bu, standart eksikliği ve farklı uygulamalar arasında tutarlılık sorunlarına yol açabilir.

 4. Performans: REST, çok fazla veri trafiği olan uygulamalarda bazen SOAP gibi daha hafif olmayabilir. Özellikle büyük veri taşıma gereksinimleri varsa, REST API'ları daha fazla bant genişliği ve kaynak kullanımı gerektirebilir.

Rest API örnekleri

RESTful API'lara ait bazı örnekler:

 1. JSONPlaceholder: JSONPlaceholder, geliştiricilere JSON verileri üzerinde çalışma fırsatı sunan bir halka açık JSON servisi sunar. Özellikle başlangıç düzeyinde REST API çalışmaları yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Örneğin, https://jsonplaceholder.typicode.com/posts adresinden makale verilerine erişebilirsiniz.

 2. GitHub API: GitHub API, GitHub platformunun işlevselliğini programatik olarak kullanmanıza olanak tanır. Bu API, kod depolarını yönetmek, sorunları izlemek ve diğer GitHub işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

 3. Twitter API: Twitter API, Twitter verilerine erişim sağlar ve geliştiricilere Twitter üzerinde uygulama oluşturma ve yönetme yetkisi verir. Kullanıcıların tweet'leri almak, yeni tweet'ler oluşturmak ve diğer sosyal medya işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

 4. OpenWeatherMap API: OpenWeatherMap, hava durumu bilgilerine erişim sağlayan bir REST API sunar. Bu API ile dünya genelinde hava durumu verilerini alabilir ve belirli bir konumun mevcut hava koşullarını öğrenebilirsiniz.

 5. Stripe API: Stripe, online ödeme işlemleri için kullanılan bir hizmettir ve RESTful API sunar. Bu API ile kredi kartı işlemleri, abonelik yönetimi ve diğer ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.

 6. Google Maps API: Google Maps API, haritalar ve coğrafi verilere erişim sağlar. Bu API, harita entegrasyonu, yer işaretleri oluşturma, rota çizme ve coğrafi veri görselleştirme gibi işlevleri destekler.

 7. YouTube Data API: YouTube Data API, YouTube platformundaki videoları ve kullanıcı verilerini işlemek için kullanılır. Özellikle video arama, oynatma listesi oluşturma ve video yüklemeyi içeren işlevleri sağlar.

Bu örnekler, RESTful API'ların farklı kullanım senaryolarına uygun şekillerde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. REST API'ları, farklı hizmetleri ve verileri programatik olarak erişilebilir hale getirmenin bir yolunu sağlar ve bu nedenle çok sayıda uygulama ve hizmet için önemli bir bileşendir.

 

Rest API nedir? hakkında sıkça sorulanlar

REST API nedir ne için kullanılır?

REST API, Representational State Transfer mimarisi kullanılarak tasarlanmış ve uygulamalar arasında veri iletişimini sağlayan bir programlama arayüzüdür. REST API, HTTP protokolü üzerinden çalışır ve web hizmetlerinin tasarımını ve iletişimini kolaylaştırır. Genellikle farklı uygulamalar arasında veri paylaşımı, hizmet çağrıları, kaynaklara erişim ve veri işleme için kullanılır.

REST API ile neler yapılabilir?

REST API ile aşağıdaki işlemler yapılabilir:

 • Veri alışverişi: Verileri almak, göndermek ve güncellemek için kullanılabilir.
 • Kaynaklara erişim: Belirli bir kaynağa (örneğin, bir veritabanı veya dosya) erişmek ve verileri almak veya güncellemek.
 • Hizmet çağrıları: Uzak sunuculardaki hizmetlere çağrıda bulunmak, veri çekmek veya işlem yapmak.
 • Kimlik doğrulama ve yetkilendirme: Kullanıcıların ve uygulamaların erişim haklarını yönetmek için kullanılabilir.
 • Harici hizmet entegrasyonları: Farklı hizmetler ve platformlar arasında entegrasyon sağlamak için kullanılabilir.

REST API ile API arasındaki fark nedir?

 

"API" (Application Programming Interface), uygulamaların ve hizmetlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını sağlayan bir arayüzdür. Bu terim, genel bir tanımlamadır ve farklı türde API'ları içerebilir. "REST API" ise, belirli bir tasarım ve iletişim prensibi olan Representational State Transfer (REST) kullanarak tasarlanmış bir tür API'dır. Yani, REST API, REST prensiplerine uygun olarak tasarlanmış bir API'dır.

REST API nerelerde kullanılır?

REST API, çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. İşte bazı örnekler:

 • Web hizmetleri: Web uygulamaları arasında veri paylaşımı ve işbirliği sağlar.
 • Mobil uygulamalar: Mobil uygulamaların sunucuyla iletişim kurmasını sağlar.
 • Sosyal medya entegrasyonu: Sosyal medya platformlarına erişim ve veri paylaşımı için kullanılır.
 • IoT (Nesnelerin İnterneti): IoT cihazlarının veri alışverişi ve kontrolü için kullanılır.
 • Finans ve ödeme işlemleri: Ödeme işlemleri ve finansal verilerin yönetimi için kullanılır.
 • Coğrafi bilgi sistemleri: Haritalar ve coğrafi verilerin işlenmesi ve görselleştirilmesi için kullanılır.

Restful ne demek?

"Restful," REST (Representational State Transfer) prensiplerine uygun olarak tasarlanmış bir uygulamayı veya servisi ifade eder. Restful uygulamalar, REST'in temel prensiplerine (kaynaklar, temel HTTP yöntemleri, bağlantısızlık, veri formatları, evrensel arabirim ve sunucu-istemci ayrımı) uygun şekilde tasarlanmış ve uygulanmış uygulamalardır. Restful terimi, özellikle web hizmetleri ve API'lar için kullanılır ve bu uygulamaların basit, ölçeklenebilir ve anlaşılabilir olduğunu ifade eder.


×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...