1. Çerez Politikası
 2. Erişilebilirlik Beyanı
 3. Açık Rıza Metni
 4. Aydınlatma Metni
 5. Başvuru Formu
 6. İş Basvuruları Açık Rıza Metni

GEN MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ(KVS) BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra ‘Başvuru Sahibi’ olarak anılacaktır”) Kanun’un 11. Maddesi ile, 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları tanınmıştır.

Kanun’un 13/1 maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan. Gen Medya Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) bu hakların tesisi için yapılacak başvuruların şahsen yahut noter aracılığı ile yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.   

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, yazılı başvurularda Şirket’e veya Şirket temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket’in Kanun’un 13/2. maddesinde belirtilen ücreti başvuru sahibinden isteme hakkı saklıdır. 

Başvuru sahibinin talebinin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini en kısa sürede yerine getirecek ve başvuru sahibine formda seçeceği yollardan biri aracılığıyla bilgi verecektir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla bilgi almak isteyen başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan formu doldurup, Şirket’in muhasebe@mediaclick.com.tr adresine e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmak suretiyle iletmeleri gerekmektedir.

Posta yolu ile başvuru yapmak isteyen başvuru sahiplerinin ise formu “Levent Mahallesi, Cömert Sokak, Yapı Kredi Blokları Sitesi, C Blok, Apartman No: 1 C/40, Beşiktaş/İSTANBUL” adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Formunu İndir

×
Mobil Sürümünü görüntüle
loader yükleniyor...